Vedtekter og personvernregler for Pensjonistuniversitetet i Drammen vedtatt på årsmøtet 1. april 2019

 

  1. Formål

Pensjonistuniversitetet I Drammen (PUD) er ment å være en forening for ”læring i den tredje alder”. Det henvender seg til personer med livserfaring, avsluttet yrkesliv og med lyst til å lære mer.

Aktiviteten består av foredrag, seminarer, reiser, teater- og konsertopplevelser og bedriftsbesøk. Kunnskap og samvær skal gi trivsel.

 

PUD skal gjennom aktuelle foredrag fange opp tanker i tiden. I tillegg skal det stimulere interessen for videre arbeid med de temaer som tas opp på de åpne møtene, i studiegrupper og i seminarer.