FSU vil behandle alle opplysninger om medlemmer og interesserte ikke-medlemmer i henhold til

Personvernopplysningsloven med forskrifter (General Data Protection Regulation GDPR).

Hva oppbevares

Vi oppbevare følgende data om den enkelte:

Navn, fødselsår, adresse, epostadresse og telefonnummer.

Hver enkelt kan be om å kontrollere at data er korrekt registrert, og er det feil vil de straks rettes.

Data slettes innen et år etter at et medlemskap eller interesse opphører.

Styret vil kontrollere at data er sikkert lagret og behandles i tråd med GDPR.

 

Hvor oppbevares data

 Data oppbevares på en PC som en eller flere krypterte og passordbeskyttete excelfiler

eller tilsvarende filtyper. En backup av filen vil oppbevares på en separat ekstern harddisk

med samme grad av sikkerhet for å unngå utilsiktet sletting av data.

 

Hvem har tilgang

Bare relevante styremedlemmer har tilgang til data. Alle med tilgang er informert om gjeldende

personvern prinsipper (GDPR).  De er også orientert om at de har taushetsplikt.

Ingen data vil deles eller selges til utenforstående eller tredjeperson.

Spørsmål om data kan rettes til medlemmer av styret: man finner kontaktdata

under fanen Om FSU på hjemmesiden