Vedtekter 

ble vedtatt på stiftelsesmøte i FSU 9. januar 2019. Her er formålet med FSU beskrevet slik:

Fornebu senioruniversitet (FSU) har som formål å gi personer over 60 år kunnskap og innsikt gjennom plenumsforedrag som fanger opp tanker i tiden.

Som dere etterhvert vil se av programmet omfatter det kultur, historie, vitenskap, politikk og mye mer!

 

Vårt første årsmøte fant sted 8. april 2019, i tråd med vedtektene dere finner under.  På Årsmøte ble det valgt nytt styre, revisor og valgkomite. Før dette møtet fungerte Interimstyret som midlertidig valgkomite.

FSU vil behandle alle opplysninger om medlemmer og interesserte ikke-medlemmer i henhold til

Personvernopplysningsloven med forskrifter (General Data Protection Regulation GDPR).