14. september
  USA i en overgangsperiode: Ute og inne ved professor emeritus Ole Moen
   
 21. september  

Et år med pandemi -en oppsummering og veien videre ved Dag Svanæs, professor  i informatikk ved NTNU 

   
5. oktober  
Helga Flatland Om sitt forfatterskap
   
19. oktober  

Verdiskaping fra norsk kontinentalsokkel ved Per H. Kotte, pensjonist og tidligere infosjef i Statoil

 

 
 
9. november  

Hva er Alzheimers sykdom? ved førsteamanuensis og overlege Sigrid Botne Sando ved NTNU

 

   
16. november  
Fra beitemark til bystatus - En fortelling om Nidarneset gjennom 2500 år ved professor og arkeolog Axel Christophersen ved NTNU
   
7. desember  

 «Det grønne skiftet: Har vi nok metaller?»

De nye teknologiene bruker mye mer metaller, og metaller vi knapt har hørt om. Hvor finnes disse? ved professor emeritus Arne Bjørlykke, Universitetet i Oslo    

   
   
   Museumsbesøk - Sverresborg folkemuseum tirsdag 31.august kl. 11.00
   
  Alle møtene er i Rådhussalen på Folkebiblioteket kl. 11.00 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jubileumsskrift for Senioruniversitetet i Trondheim - U3A

Klikk på bildet for å lese jubileumsskriftet på issuu.com

  

Hvilke tilbud finnes innen formell og uformell læring for seniorer i Trondheim? v/ Eirik Lien, Studieseksjonen NTNU og Arnfinn Stendahl Rokne, NTNU Vitenskapsmuseet.