14. september
  USA i en overgangsperiode: Ute og inne ved professor emeritus Ole Moen
   
 21. september  

Et år med pandemi -en oppsummering og veien videre ved Dag Svanæs, professor  i informatikk ved NTNU 

   
5. oktober  
Helga Flatland Om sitt forfatterskap
   
19. oktober  

Utsatt til 23. november

 

 
 
9. november  

Hva er Alzheimers sykdom? ved førsteamanuensis og overlege Sigrid Botne Sando ved NTNU

 

   
16. november  
Fra beitemark til bystatus - En fortelling om Nidarneset gjennom 2500 år ved professor og arkeolog Axel Christophersen ved NTNU
   
23. november  

Verdiskaping fra norsk kontinentalsokkel ved Per H. Kotte, pensjonist og tidligere infosjef i Statoil

   
7. desember  

 «Det grønne skiftet: Har vi nok metaller?»

De nye teknologiene bruker mye mer metaller, og metaller vi knapt har hørt om. Hvor finnes disse? ved professor emeritus Arne Bjørlykke, Universitetet i Oslo    

   
   
   Museumsbesøk - Sverresborg folkemuseum tirsdag 31.august kl. 11.00
   
  Alle møtene er i Rådhussalen på Folkebiblioteket kl. 11.00