På grunn av koronaen er møtene i vår kansellert. Medlemmene varsles om eventuelle endringer.
   
 19. januar  
  USA i en overgangsperiode: Ute og inne ved professor emeritus Ole Moen
   

27. januar

 

  Et år med pandemi - en oppsummering ved professor i informatikk Dag Svanæs
   
 16. februar  
   

Hva er Alzheimers sykdom? ved førsteamanuensis og overlege Sigrid Botne Sando ved NTNU

 

   
 16. mars  
   

Verdiskaping fra norsk kontinentalsokkel ved Per H. Kotte, pensjonist og tidligere infosjef i Statoil

 

   
 23. mars  
 

 «Det grønne skiftet: Har vi nok metaller?»

De nye teknologiene bruker mye mer metaller, og metaller vi knapt har hørt om. Hvor finnes disse? ved professor emeritus Arne Bjørlykke, Universitetet i Oslo                                                                                                                                                                                                                                                          

   
20. april  
 

Helga Flatland Om sitt forfatterskap

   
 27. april  
 

Fra beitemark til bystatus - En fortelling om Nidarneset gjennom 2500 år ved professor og arkeolog Axel Christophersen ved NTNU

 

   
 5. mai   Sverresborgmuseet
 
   
 Alle møtene er i Rådhussalen på Folkebiblioteket kl. 11.00     
   
 Skrivelyst  Det arrangeres skrivekurs ved forfatter Marte Huke. Deltakeravgift er kr.1.600-. Ta kontakt med Mary Skimmeli på telefon 91760245
   
   
   
   
   
   
   

Jubileumsskrift for Senioruniversitetet i Trondheim - U3A

Klikk på bildet for å lese jubileumsskriftet på issuu.com

  

Hvilke tilbud finnes innen formell og uformell læring for seniorer i Trondheim? v/ Eirik Lien, Studieseksjonen NTNU og Arnfinn Stendahl Rokne, NTNU Vitenskapsmuseet.