Utskrift
Navn Funksjon E-post/Telefon Adresse

Marvin Wiseth Styreleder
91867931

Skyåsveien 64
7045 Trondheim


Tove Melhuus

Styremedlem
73521427

Heimstadveien 17
7041 Trondheim


Anders Gynnild

Styremedlem


73529242 / 90649004

Festningsgata 13
7014 Trondheim


Anders Kirkhusmo Styremedlem  73520817

Oscar Wistingsv. 60 7020 Trondheim


Bjørn Sæther Styremedlem
90884703

Tonstadbrinken 183
7091 Tiller


Mary Skimmeli Styremedlem
(TFB)
   
91760245

Henrik Mathiesens v.26
7015 Trondheim                                                            


Alf Herold Hansen

Styremedlem
(PFO)Kasserer


72559040 / 95262940
Bøckmans vei 92
7022 Trondheim

Inga Elisabeth Næss Varamedlem
73522451

Krangata 2
7014 Trondheim


Bjørn Røe Varamedlem 73914761
73916784

Bromstadekra 45 D
7046 Trondheim
Historikk: Styrets sammensetning fra 2002 - 2013:

2013 Ola Ruch (leder), Mary Skimmeli, Bjørn Sæther, Anders Gynnild, Bente Berg, Alf Herold
Hansen og Bjørn Moe. Varamedlem: Vera Kommisar og Mari Stegavik


2012 Ola Ruch (leder), Jon Ekeland, Rolf Grankvist, Bjørn Moe, Bjørn Sæther. Alf Herold
Hansen og Mary Skimmeli. Varamedlem: Vera Kommisar og Mari Stegavik

2011 Reidun Gustafson (leder), Ellen Høyen Bakke, Jon Ekeland, Rolf Grankvist, Bjørn Moe,
Alf Herold Hansen og Mary Skimmeli. Varamedlem: Ola Ruch og Bjørn Sæther

2010 Reidun Gustafson (leder), Ellen Høyen Bakke, Jon Ekeland, Rolf Grankvist, Bjørn Moe,
Inger Johanne Matheson og Mary Skimmeli. Varamedlem: Laura Pedersen og Bjørn
Sæther

2009 Reidun Gustafson (leder), Ellen Høyen Bakke, Jon Ekeland, Rolf Grankvist, Bjørn Moe,
Inger Johanne Matheson og Mary Skimmeli. Varamedlem: Else Marie Dalaker og
Gudmund Gjengaar

2008 Ellen Høyen Bakke, Ivar Bjørgen, Jon Ekeland, Reidun Gustafson, Inger Johanne
Matheson, Bjørn Moe og Mary Skimmeli. Varamedlem: Else Marie Dalaker og
Gudmund Gjengaar

2007 Kjell Hagemark (leder), Margit Kulseng, Bjørn Moe, Signe Tonning, Ivar Bjørgen,
Mary Skimmeli og Sigurd Liseth. Varamedlem: Magne Gjelsvik, Sigrun Woje (trakk
seg) Reidun Gustafson (fungerte)


2006 Kjell Hagemark (leder), Margit Kulseng, Ragnhild Isdal, Signe Tonning, Ivar Bjørgen,
Mary Skimmeli og Sigurd Liseth. Varamedlem: Magne Gjelsvik og Bjørn Moe


2005 Kjell Hagemark (leder), Margit Kulseng, Ragnhild Isdal, Signe Tonning, Ivar Bjørgen,
Mary Skimmeli og Sigurd Liseth. Varamedlem: Magne Gjelsvik og Asbjørg Øverli

2004 Kjell Hagemark (leder), Margit Kulseng, Ragnhild Isdal, Sigrun Espås, Signe Tonning,
Mary Skimmeli, Sigurd Liseth. Varamedlem: Ivar Bjørgen og Asbjørg Øverli


2003 (interimstyre) Kjell Hagemark (leder), Mary Skimmeli, Sigurd Liseth, Sigrun Espås,
Margit Kulseng, Gudmund Gjengaar, Ragnhild Isdal og Ivar Bjørgen


2002 (arbeidsgruppe) Kjell Hagemark (leder), Bjørn Sæther, Mary Skimmeli, Sigrun Espås
og Sigurd Liseth