Utskrift
Styret 2018    
  Styreleder Jan M. Øverli
  Sekretær Ivar Østerlie
  Kasserer - Repr. PFO Annbjørg Ulset Evensen
  Styremedlem - Repr. Folkebiblioteket Mary J. Skimmeli
  Styremedlem Thorbjørn A. Bratt
  Styremedlem Anders Kirkhusmo
  Styremedlem Bjørn Røe
  Vararepresentant Britt Bjørlykke
  Vararepresentant Lisbeth Tangen
     
Valgkomite    
  Inga Næss Til 2020
  Bjørn Sæther Til 2020
  Ola Ruch Til 2020