Utskrift

Styret 2015/2016
 
Fra styremøte i Hornemannsgården tirsdag 10. november 2015

Styreleder Tove Melhuus    tlf: 92062955/73521427     
Sekretær Anders Kirkhusmo   tlf: 91566192     
Styremedlem Bjørn Røe   tlf: 46856697/73916784    
Styremedlem Inga E. Næss   tlf: 95044459    
Bibliotekrepr. Mary Skimmeli   tlf: 917602450    
PFO-repr./kasserer Harald Storflor   tlf: 90086620    
Vararepr. Ivar Østerlie   tlf: 95246925