Styreleder

Jan M. Øverli

Sekretær

Ivar Østerlie

Kasserer - Repr. PFO

Annbjørg Ulset Evensen

Styremedlem - Representant Folkebiblioteket

Mary J. Skimmeli

Styremedlem

Thorbjørn A. Bratt

Styremedlem

Britt Bjørlykke

Styremedlem

Hein Johnson

Vararepresentant

Bjørn Røe

Vararepresentant

Lisbeth Tangen

   
   
   
Styre 2022 -2023
Leder: Ivar Østerlie
Sekretær Britt Bjørlykke
Kasserer Ingrid Sletvold Hansen PFO
Styremedlemmer: Mary Skimmeli
  Hein Johnson
Varamedlemmer: Rune Solem
  Turid Stenseth
 
Styreleder Jan M. Øverli
Sekretær Ivar Østerlie
Kasserer - Repr. PFO Annbjørg Ulset Evensen
Styremedlem - Representant Folkebiblioteket Mary J. Skimmeli
Styremedlem Thorbjørn A. Bratt
Styremedlem Britt Bjørlykke
Styremedlem Anders Kirkhusmo
Vararepresentant Bjørn Røe
Vararepresentant Lisbeth Tangen
   

 

Styre 2017      
  Styreleder Jan M. Øverli ny- til 2019
  Sekretær Ivar Østerlie til 2018
  Styremedlem Bjørn Røe til 2019
  Styremedlem Anders Kirkhusmo til 2018
  Styremedlem Thorbjørn Bratt til 2018
  Styremedlem Harald Storflor repr. PFO
  Styremedlem Mary Skimmeli repr. Folkebibl.
  Varamedl. Lisbeth Tangen til 2019
  Varamedl. Britt Bjørlykke til 2019
       
Revisor Jon Ekeland   til 2018
       
Valgkomite Ingen på valg    
  Bjørn Moe   til 2018
  Ola Ruch   til 2018
  Reidun Gustafson   til 2018
       

 


Styret 2015/2016
 
Fra styremøte i Hornemannsgården tirsdag 10. november 2015

Styreleder Tove Melhuus    tlf: 92062955/73521427     
Sekretær Anders Kirkhusmo   tlf: 91566192     
Styremedlem Bjørn Røe   tlf: 46856697/73916784    
Styremedlem Inga E. Næss   tlf: 95044459    
Bibliotekrepr. Mary Skimmeli   tlf: 917602450    
PFO-repr./kasserer Harald Storflor   tlf: 90086620    
Vararepr. Ivar Østerlie   tlf: 95246925