Styret 2018    
  Styreleder Jan M. Øverli
  Sekretær Ivar Østerlie
  Kasserer - Repr. PFO Annbjørg Ulset Evensen
  Styremedlem - Repr. Folkebiblioteket Mary J. Skimmeli
  Styremedlem Thorbjørn A. Bratt
  Styremedlem Anders Kirkhusmo
  Styremedlem Bjørn Røe
  Vararepresentant Britt Bjørlykke
  Vararepresentant Lisbeth Tangen
     
Valgkomite    
  Inga Næss Til 2020
  Bjørn Sæther Til 2020
  Ola Ruch Til 2020

 

Styre 2017      
  Styreleder Jan M. Øverli ny- til 2019
  Sekretær Ivar Østerlie til 2018
  Styremedlem Bjørn Røe til 2019
  Styremedlem Anders Kirkhusmo til 2018
  Styremedlem Thorbjørn Bratt til 2018
  Styremedlem Harald Storflor repr. PFO
  Styremedlem Mary Skimmeli repr. Folkebibl.
  Varamedl. Lisbeth Tangen til 2019
  Varamedl. Britt Bjørlykke til 2019
       
Revisor Jon Ekeland   til 2018
       
Valgkomite Ingen på valg    
  Bjørn Moe   til 2018
  Ola Ruch   til 2018
  Reidun Gustafson   til 2018
       

 


Styret 2015/2016
 
Fra styremøte i Hornemannsgården tirsdag 10. november 2015

Styreleder Tove Melhuus    tlf: 92062955/73521427     
Sekretær Anders Kirkhusmo   tlf: 91566192     
Styremedlem Bjørn Røe   tlf: 46856697/73916784    
Styremedlem Inga E. Næss   tlf: 95044459    
Bibliotekrepr. Mary Skimmeli   tlf: 917602450    
PFO-repr./kasserer Harald Storflor   tlf: 90086620    
Vararepr. Ivar Østerlie   tlf: 95246925