Styret, komiteer og revisor i 2017/2018/2019/2020/2021/2022 er som følger:

 

 

Leder Liv Evju                              Kasserer Øivinn Saastad           Styremedlem Wencke Kullmer

454 51 981                                                                  918 43 211                                                   99245027

                                                                 

 

 

                               

 Styremedlem Brit Standnes                                    Styremedlem Anne Marie Halvorsen           Nestformann Helge A. Solberg

    907 43 006                                                              980 93 934                                                414 20 075

                                                                                                                     

 

  Sekretær Per Fadum

   905 40 413

   

   Styret samlet i desember 2014, Programmene for vår-semesteret 2015 pakkes og sendes ut.

 

Reise/arrangementskomite: Anne Marie Halvorsen (leder), Unni Kvan, Marit Kleppen, Per Fadum, Brit Standnes

Revisor for PUD:  Reiulf S. Wilhelmsen, e-post:      tlf: 920 20 410

Valgkomite fra 2019: Ulf Borgen, Kari Høyer, Tore Johan Medalen

Webredaktør: Ulf Borgen,

 

Tidligere vertinner:  Fra høyre: Elisabeth Slevolden, Joyce Thorud, Mayna Ellingsen

2020:     Eva Burud, Olaug Kaldal og Unni Kvan. 

   

           

             og Julenissen kom med sin assistent, tradisjonen tro, på desembermøtet:

             

              Foto: Reiulf Wilhelmsen