Etter årsmøtet 8. april 2019 har FSU fått følende styre:

 

Leder:         Tove Kvil                     41204422   

Styremedlemmer

                  Håvard Narum           91139548              

                 Kirsti Skullerud          41438850                

                 Berit Grøholt              90126422             

                 Halvdan Skard           95222052     

 

Varamedlemmer

                 Inger Lise R. Grusd   90163793       

                 Torunn Holst              90690598       

 

Revisor

                 Ingrid Holte              95881315         

 

Valgkomite 

                 Ingrid Brattset         97954934         

                  Styret har fullmakt til å finne ytterligere 2 medlemmer av valgkomite