Liv Evju takkes av Helge Solberg 

 

Pensjonistuniversitets nyttårsmøte 7. januar 2013 ble ikke skånet for sykdom i disse influensatider:

Solfrid Sakkariassen måtte kaste inn håndkledet. Foredraget  "Edvard Munchs tekster og bilder" måtte utgå.

 

I formannens sykefravær ønsket Sverre Slevolden en fullsatt sal velkommen til møtet.

Robert Bjørka fikk så ordet og etterlyste debattglade medlemmer, gjerne herrer, til "Aktuell Debatt"

Ulf Borgen orienterte om PUDs nye internettsider. Et flertall av medlemmene er på internett.

 

De 242 fremmøtte  som hadde sett fram til å få høre om forberedelsene til Munch-året 2013, fikk i stedet et inspirert kåseri med gamle bilder og muntre kommentarer om hvordan det gikk til da Drammen feiret sitt 100-års jubileum i 1911. Styremedlem i Pensjonistuniversitetet, Liv Evju, fortalte om forarbeidet til og gjennomføringen av en feiring som på mange vis lot til å være vel så festlig som den vi opplevde i 2011. I løpet av bare tre måneder laget en oppfinnsom festkomite arrangementer og dekorasjoner over en lav sko, kongeparet var til stede og folk moret seg både i Parken, i Teatret og i Ridehuset.

Moret seg gjorde også publikum i salen og Liv fikk en fortjent og hjertlig applaus for foredraget.