Per Vollestad overrekkes en liten takk 

 

 

 

 

 

 

 

 

         (Liv Evju)Julenissens velfylte gløgg-kjele kom godt med da 170 frosne sjeler besøkte PU Drammens førjulsmøte i Norkirkens lokaler sist mandag. På programmet sto en times foredrag med både bilde- og lyd-illustrasjoner, med forsker og operasanger Per Vollestad.

  I de senere år har Vollestad satt seg inn i en del av den store mengden viser og sanger som ble laget av og sunget av de såkalte «gutta på skauen», dvs. norske partisaner i dekning under andre verdenskrig. Vollestad og noen andre musikere hadde for flere år siden dannet en gruppe som kalte seg «Gutta på skauen», da han ble tipset om denne skjulte sangskatten. Et av Milorgs tiltak for å holde motet oppe hos partisanene var bl.a. en konkurranse om den beste sangen. Det var naturligvis en påkjenning å leve i skjul under kummerlige forhold langt fra folk i månedsvis mens man ventet på «slipp» (forsyninger og våpen levert pr. fallskjerm) og/eller signal til aksjon. Mange hadde med seg småinstrumenter, som mandolin eller munnspill, og det ble sunget kjente og kjære sanger. Men mange laget også egne sanger som beskrev situasjonen, hatet til tyskerne og kjærligheten til landet. Milorg distrikt 14.2 som strakte seg fra Bærum til Hadeland og bl.a. omfattet Krokskogen, lyste ut en sangkonkurranse, og første premie var svært attraktiv; nemlig en hel kilo engelsk tobakk. Vollestad kunne fortelle mye, både om dem som hadde diktet sangene, og om forholdene de levde under. Han viste også bilder og filmsnutter til dels laget av «gutta» selv, helt ureglementert naturligvis. De gjemte kameraene i nedgravde Norgesglass. En av de flittigste vise-skriverne var Henrik Natvig, som kalte seg «Skredder Stri». Han produserte hundrevis av nidviser om okkupantene som ble spredt illegalt.

   

          Per Vollestad akkompagnerte seg selv på gitar. I tillegg til skau-visene sang han også et par av Otto Nielsens Grini-viser og fikk forsamlingen med seg på refrenget «Det har vi, det har vi..» Dessuten fikk vi revyvisen om Johansen som ikke dugde til noe som helst, men han kunne stå i kø, dermed var han nyttig og populær så lenge krigen varte. 

           Forsamlingen var svært begeistret, og på oppfordring sang Per Vollestad en vise fra ett av de andre musikkfeltene han har forsket på, nemlig reklamesangene på 20-30-40-tallet.

Det var også flere som sikret seg julegaver i form av cd’er.

           Første møte over nyttår blir mandag 7. januar. Da starter vi 150-års jubileet for Edvard Munchs fødsel med et foredrag av Solveig Sakkariassen fra Munch-huset i Åsgårdstrand.