10. Januar 2011

 

Tema: ”Vi lever nødvendigvis ikke lengre, men dør sunnere” ved Johan og Janett Kaggestad.

Tilstede: ca 230 medlemmer.

 

Formannen ønsket velkommen og introduserte foredragsholderne. Johan Kaggestad er kjent fra det offentlige rom som idrettsutøver, trener og kultursjef i Modum.

 

Janett Kaggestad, ergoterapeut på Modum Bad, har vært en viktig medspiller sammen med Johan Kaggestad,  Dr Egil Martinsen og Asgeir Medhus i et 8 år langt forskningsprosjekt

 

Forskningsprosjektet har  vært med på å gi psykiatrien en ny behandlingsdimensjon. Tidligere fysisk passivisering av pasienter med angst og depresjon er avløst av fysisk aktivitet med meget gode resultater: Pasientene både føler seg bedre og blir bedre.

 

 

 

 

Dette er nybrottsarbeid av enorm betydning.

 

Modum Bad har nå 2 ansatte idrettspedagoger. 

 

Men også vi andre, uansett alder, trenger bruke kroppen. Det gjelder både barn og voksne.

Da  fungerer vi  bedre både fysisk og mentalt, tenker klarere, løser problemer bedre og blir mer harmoniske.

 

Pensjonister trenger mosjonere moderat ¾ time annen hver dag, vel oppnåelig for de fleste.

 

Foredragene ble meget vel mottatt av forsamlingen som ble inspirert  til mer mosjon og kunne glede seg over Janett og Johan Kaggestads avslappede, smilende   samspill og krystallklare  budskap.

 

Formannen avrundet møtet med en velformulert takk til ekteparet, overrakte en flaske vin til hver og orienterte medlemmene om turer og seminarer fremover.