Generalmajor Tryggve Tellefsen:Israel og palestinerstammer i uforsonlig naboskap

Yassir Arafat døde og kom til Paradiset. Der traff han Allah. 

Arafat spurte ham om det noen gang ville bli slutt på konflikten mellom palestinerne og Israel? 

Allah svarte: ”Ja, men det blir nok ikke i min tid!”

Dagens foredragsholder var generalmajor Tryggve Tellefsen som hadde ovennevnte historie fra en palestinsk delegat.  

    Han har 17 års erfaring som leder av fredsbevarende styrker i flere deler av verden, bl.a. i Sri Lanka, Libanon og Palestina.

Den tallrike forsamling fikk balansert innføring i forholdet mellom palestinere og jøder, to kulturer på kollisjonskurs. Tellefsen understreket at religion spiller en avgjørende rolle i Midt-Østen

For Palestinerne  er loyalitet til storfamilien absolutt. Disse består av Fatah og Hamas og 12-14 andre storfamilier. Ofte er de bitre fiender. Noen loyalitet til en palestinsk stat finns ikke. Uten noen statsdannelse  er det Koranen som fungerer som rettesnor.  Og Israel skal sopes på sjøen.

For israelerne  er staten hellig. Etter holocaust vet jødene  at bare staten Israel er garantien for deres fortsatte eksistens. Israel er en militær stormakt med  med tre års verneplikt for menn og to år for kvinner. Vinn eller forsvinn.

For tiden er det ikke krig mellom disse folkegruppene, men heller ingen fred.

 

Norge har gjennom mange år gjort en stor innsats med fredsbevarende styrker i området, og har tillit hos begge parter. Tryggve Tellefsen har med sin spesielle personlighet funnet venner i begge leire. 

 

Men heller ikke han ser for seg noen snarlig løsning på konflikten.