Utskrift

 

  ”Odd Grann”

 "Drammen 2036"

 

 

 

 

Pensjonistuniversitetet i Drammen i samarbeid med Drammen Kommune arrangerte 4. feb. 2012 et medlemsmøte på Sundland i forbindelse med ”Drammen 2036”

 

 

 

Alle 365 medlemmer var innbudte i et eget invitasjonsbrev, 70 interessert fant vegen i kulda. Drammen kommune hadde sørget for varm kaffe og rundstykker, noe som falt i meget god jord!

Pensjonistuniversitetet har bidratt til arbeidet med en ny bystrategi frem mot år 2036.

 

Her er den: Drammen i 2036 !

 

Formannen Frank E. Andersen oppsummerte elegant innholdet i vår besvarelse. 

 Han benyttet anledningen til å takke Inger Gjønnes fra Drammen Kommune og kunstner Hilde Diesen for utmerket samarbeid.

 Spesielt innbudt var Odd Grann, tidligere formann i Norges Røde Kors og Norges Varemesse blant mye annet. Han kåserte elegant og humoristisk om de eldre og fremtiden.

 Han henviste til en Fafo rapport  fra 2012 om de eldre og arbeidslivet. 

vvvv

 

 

 

 

 

Bare I Drammen forventes 15000 eldre i 2036. De er stort sett arbeidsføre.

Odd Grann mente kompetanse blir viktigere enn alder.

Men det trengs 5000 flere sykehussenger I Norge I 2036!

Det viktigste eldre kan gjøre er å komme seg på internett, trimme hjernen og kroppen og ikke minst  unngå ensomhet og isolasjon. Godt humør er noe av det viktigste for å beholde god helsen.

 Teknologi må ikke, kan ikke, overta for varme hender, men endel hjelpemidler for eldre ble presentert.

Odd Grann hadde forsamlingen i sin hule hand med sin lune humor og solide fagkunnskaper.

Etter foredragene viste Rådmann Osmund Kaldheim rundt på utstillingen