Referater PUD

 

Ingeborg Breines

Hvordan forvalter vi drømmen om freden - og - Hva er fredskultur?

Bakgrunnsnotater for foredrag på Drammen senior-universitet, 1. mars 2021

God formiddag, og takk for invitasjonen. Det er fint og spesielt å være her, se noen mennesker jeg ikke kjenner etter å ha sett nærmest kun min egen familie og mine egne vegger i månedsvis.

Livene våre er blitt snudd opp ned av et virus – mange gjennomgår store lidelser og tap, verden er blitt annerledes og vi trenger å tenke nytt. ”Build back better”, sier FN. Er vi beredt? Og klarer vi å bli enige om hvordan vi skal gjøre verden bedre?

Magne Medhus: Den skjulte skammen. (Liv Evju) PUDs medlemmer ble mottatt med håndspray, og maskerte styremedlemmer loset alle på plass. Til sammen 48 personer hørte barne- og ungdomspsykiater Magne Medhus gi en personlig beretning om sin dysleksi og om boka han har skrevet om den prosessen han har vært igjennom. Statistisk Sentralbyrå anslår at 3-5% av oss har lese- og skrivevansker. På Sandefjord vgs, den største i landet med 2000 elever, oppdager de hvert år ca 40 «nye» dyslektikere, elever som ikke er blitt fanget opp tidligere i skoleløpet.

Medhus er født i 1939 og vokste opp i et samfunn som ikke eksisterer lenger. Hans far var prest i Jostedalen, og prestegården var det eneste huset i bygda med innlagt vann. Bygda hadde ca 1000 innbyggere. Han opplevde en familie som støttet og hjalp ham gjennom vanskelighetene, og han eide selv viljen til å overvinne problemene. Problemene vil alltid være der, men man lærer seg metoder for å mestre dem. For ham som lege og psykiater har det vært grunnleggende å ha gode medhjelpere; f.eks. en legeerklæring som andre kan skrive på en time, bruker Medhus ti timer på.

Om smerte og smertelindring – Audun Aas, anestesilege

 67 personer inntok sine plasser i Norkirken mandag 5. oktober, etter å ha levert navn og telefonnummer, blitt sprayet og telt. Dr. Aas åpnet sitt foredrag med å si at evnen til å føle smerte er naturens metode for å forsvare oss mot skader. Det finnes faktisk en arvelig tilstand, kalt CIP, hvor man ikke føler smerte. Ca 15 familier i hele verden har dette genet, og de fleste dør tidlig. I Norrbotten i Sverige finnes det en variant av dette genet.

            Smerte er en viktig beskyttelse, men den er ikke pålitelig. Det finnes utallige tilfeller av at folk har hatt smerter uten noen påviselig grunn, og tilsvarende, nok ikke fullt så mange tilfeller av at folk med alvorlige skader ikke føler smerter der og da, særlig ved ulykker og andre dramatiske situasjoner.

            Dr. Aas skiller mellom skadesmerter og nervesmerter. Skadesmerter f.eks. etter en operasjon eller en skade bør være kurant å lindre. Nervesmerter skyldes sykdom, skade, mekanisk påvirkning av nerver som f.eks. en prolaps, fantomsmerter etter amputasjon, diabetes og helvetesild. Disse er vanskelig å behandle. Men mange nerveskader medfører ikke smerter.

Lisbeth Friberg: «Godt voksen på Mount Everest»

(Liv Evju) Mandag 7. september arrangerte PUD sitt første medlemsmøte siden mars. Deltakerne hadde meldt seg på, det var satt fram ca 70 stoler, og det var leid inn ekstern ekspertise for å få foredraget «strømmet», dvs. filmet og sendt ut over Internett til de medlemmene som ikke kunne eller ville møte opp. Smitteverntiltakene fungerte utmerket, og publikum var meget disiplinerte.

Lisbeth Friberg fra Svelvik har en spesiell hobby, sammenlignet med de fleste kvinner over 60 – hun dyrker tindesporten. Som fjellklatrer har hun bestemt seg for å bestige de høyeste fjelltoppene i hver av de syv verdensdeler, de såkalte «Seven Summits». I Europa er det Elbrus i Kaukasus, den tok hun i 2010. I 2012 sto hun på Kilimanjaro i Afrika, Aconcagua i Sør-Amerika ble beseiret i 2012/13. Nord-Amerikas høyeste topp heter Denali (tidl. Mount McKinley), den ble beseiret i 2015. Mount Everest-ekspedisjonen fullførte hun i 2017. Etter den besteg hun Mount Vinson, den høyeste fjelltoppen i Antarktis, og den som nå står igjen er Carstenz Pyramid, som ligger på Ny Guinea i Oseania. Den planlegger hun å ta i 2022.

Underkategorier