Referater PUD

Om mammuter i Norge og andre steder.

 (Liv Evju) 105 tilhørere hadde funnet veien til Norkirken for å høre Ole Nashoug snakke om de lodne kjempedyrene som tråkket rundt i Gudbrandsdalen for mange tusen år siden. Det var første arrangement siden Covid-restriksjonene var blitt opphevet, og både kaffen og kringlebitene smakte av normale tider. Denne foredragsholderen sto for tur våren 2020, ble satt opp igjen høsten 2020, men måtte utsettes en gang til, og nå var endelig tiden kommet.

Ole Nashoug har bygget sitt eget Mammuthus i Vang ved Hamar, og PUD har vært der på besøk. (Han tar bare imot grupper.) På grunnlag av dette besøket var det vi ønsket å presentere ham for flere av våre medlemmer. Ole Nashoug startet med å si at han var glad for at tvillingbroren Even er født 20 minutter før ham – dermed ble Even odelsgutt og Ole følte seg fri til å gå andre veier. Geologi-interessen var stor, men uten artium kom man den gangen ikke inn på noe studium, så kunnskaper om jordens fortid og mammutenes utvikling har han skaffet seg på egen hånd. I Mammuthuset har han en modell i full størrelse av den første hele ullhårede mammuten som ble funnet i Sibir, Beresovka-mammuten, funnet i 1901.

Menneskehjernen – fantastisk og farlig.

REF V/LIV EVJU

70 medlemmer hadde inntatt stolene i Norkirken mandag 6. september. I samarbeid med kirkens administrasjon var det satt opp 100 plasser med den påbudte avstanden.

Marte Roa Syvertsen arbeider på Drammen Sykehus og ga ut en bok om menneskets hjerne i 2019. Hun er leder for ekspertnettverket Epilepsinett.org som skal være en kilde til kompetanse om epilepsi, særlig for dem som har ansvar for barn og unge.

 

Ingeborg Breines

Hvordan forvalter vi drømmen om freden - og - Hva er fredskultur?

Bakgrunnsnotater for foredrag på Drammen senior-universitet, 1. mars 2021

God formiddag, og takk for invitasjonen. Det er fint og spesielt å være her, se noen mennesker jeg ikke kjenner etter å ha sett nærmest kun min egen familie og mine egne vegger i månedsvis.

Livene våre er blitt snudd opp ned av et virus – mange gjennomgår store lidelser og tap, verden er blitt annerledes og vi trenger å tenke nytt. ”Build back better”, sier FN. Er vi beredt? Og klarer vi å bli enige om hvordan vi skal gjøre verden bedre?

Magne Medhus: Den skjulte skammen. (Liv Evju) PUDs medlemmer ble mottatt med håndspray, og maskerte styremedlemmer loset alle på plass. Til sammen 48 personer hørte barne- og ungdomspsykiater Magne Medhus gi en personlig beretning om sin dysleksi og om boka han har skrevet om den prosessen han har vært igjennom. Statistisk Sentralbyrå anslår at 3-5% av oss har lese- og skrivevansker. På Sandefjord vgs, den største i landet med 2000 elever, oppdager de hvert år ca 40 «nye» dyslektikere, elever som ikke er blitt fanget opp tidligere i skoleløpet.

Medhus er født i 1939 og vokste opp i et samfunn som ikke eksisterer lenger. Hans far var prest i Jostedalen, og prestegården var det eneste huset i bygda med innlagt vann. Bygda hadde ca 1000 innbyggere. Han opplevde en familie som støttet og hjalp ham gjennom vanskelighetene, og han eide selv viljen til å overvinne problemene. Problemene vil alltid være der, men man lærer seg metoder for å mestre dem. For ham som lege og psykiater har det vært grunnleggende å ha gode medhjelpere; f.eks. en legeerklæring som andre kan skrive på en time, bruker Medhus ti timer på.

Underkategorier