Hilde Diesen: Sjakk.                                

Skal Pensjonistuniversitetet i Drammen endre navn?

Kjære medlemmer – og til deg som kanskje vil bli medlem: Pensjonistuniversitetet i Drammen (PUD) har eksistert med dette navnet i ca 30 år. I det siste har vi begynt å diskutere om vi skal endre navnet. Dette er det to grunner til: For det første – siden 2005 har «universitet» vært en beskyttet betegnelse, det vil si at man må oppfylle visse kriterier for å kunne kalle seg «universitet». For det andre – muligheten for forveksling med f.eks. Pensjonistforbundet, Drammen Pensjonistforening og andre som har ordet «Pensjonist» i navnet. Vi har ikke besluttet å endre navn, men vi er altså på jakt etter et navn som både viser målgruppen og hva vi driver med. Hittil har vi ikke greid å finne et navn som vi synes er dekkende. Vi har undersøkt hva tilsvarende organisasjoner andre steder kaller seg: Seniorakademi.  U3a (Undervisning i den tredje alder, et internasjonalt begrep) Akademiet for livslang læring og   Eldreakademi

Blant våre egne forslag er PUDrammen, Livslang Læring Drammen, Drammen Seniorskole. Navneforslag sendes Ulf Borgen   før 1. februar 2021 merket "Navneforslag"

VIKTIG!

Styret vil holde deg oppdatert pr SMS/e-post ang. mulighetene vi har for å samles i pandemi-tiden.

Foredragene vil bli strømmet så lenge ikke medlemsmøtene kan avvikles på vanlig måte.

Pensjonistuniversitetet ønsker å være et sted for læring i den tredje alder.

Foreningen er et forum for utveksling av kunnskap og sosial kontakt.

Vi  henvender oss til personer med livserfaring, avsluttet yrkesliv og med lyst til å lære mer.  
Felles interesser gir trivsel og god kontakt deltagerne imellom.  

Møtene  og turene skal gi medlemmene faglig og sosialt "påfyll".

 Pensjonistuniversitetet er en forening der alle pensjonister og andre interesserte over 60 år kan bli medlem.

Se  Vedtekter  Alle pensjonister er hjertlig velkomne enten som medlemmer eller som tilhørere på våre medlemsmøter!

Møtene er gjerne den første mandag i måneden og finner sted i Norkirkens lokaler.