OM PUSK

    
Pensjonistuniversitetet i Skedsmo (PUSK) bygger på ideene til "Universitetet for den tredje alder" (U3A). «Den tredje alder» er blitt en internasjonal betegnelse på den fasen i livet der man har gått ut av arbeidslivet, men fremdeles ønsker å delta aktivt i samfunnet. U3A har således blitt en verdensomspennende bevegelse. "Universitet" i denne sammenheng skal oppfattes i ordets opprinnelige betydning som et fellesskap av personer som ønsker intellektuell vekst og stimulans. Bevegelsens kongstanke er å bidra til å gjøre pensjonisttilværelsen til en verdifull tid for den enkelte og for samfunnet.

PUSK ble etablert i 2008 og er en forening der alle pensjonister og andre interesserte over 60 år er hjertelig velkomne som medlemmer eller tilhørere på våre møter.PUSKs formål er:

Å være et forum for formidling av kunnskap, stimulere til mer læring, oppmuntre og legge til rette for egenaktivitet og skape et trivelig, sosialt fellesskap.

 

Vedtekter (Klikk her)

 

Møtene arrangeres i Skedsmo Samfunnshus normalt hver første tirsdag i måneden kl.12:00 med sosialt treff fra kl.11:00 hvor det er mulig å kjøpe kaffe og kaker/frukt. Møtene og turene som arrangeres, søker å gi medlemmene faglig og sosialt «påfyll». Organisasjonen drives på frivillig basis og medlemskontingenten er kr.200/år.

 
Styret 2020 og Kultur- og reisekomiteen

 

Fra venstre: Reidun Skåring,  Jorunn Parborg, Trygve Wasa, Sissel Strand, Olaf Ulvmoen, Bjørn Walter Lund, Marit Strømsøe. Foran leder Jon Egil Foss.

 

PUSKs nettadresse:

www.pusk.no


PUSKs e-mailadresse:(PUSK har ikke lenger noen postadresse)


PUSKs organisasjonsnr.:

918 684 670

 

        

HISTORIKK   

Referat konstituerende møte mai 2008

5 års jubileumsskriv


PUSK 10 år

10 års jubileumsfolder

                                                                

 


(Webredaktør: Trygve Wasa, tel. 94.88.46.48)