SUL (tidligere PUNR) har helt siden starten hatt en sunn økonomi.

 .