VIKTIG!

Styret vil holde deg oppdatert pr SMS/e-post ang. mulighetene vi har for å samles i pandemi-tiden.

Foredragene vil bli strømmet så lenge ikke medlemsmøtene kan avvikles på vanlig måte.