Utskrift

Fornebu senioruniversitet (FSU) har som formål å gi personer over 60 år kunnskap og innsikt gjennom plenumsforedrag som fanger opp tanker i tiden.

Som dere etterhvert vil se av programmet omfatter det kultur, historie, vitenskap, politikk og mye mer!

Alle møtene inkludert årsmøtet beskrives under fanen Medlemsmøter.

FSU ble stiftet 9. januar 2019, med et interimstyre på 4 personer. Første årsmøte ble arrangert 8. april 2019.

Styret består nå av 7 personer, inkludert 2 varamedlemmer:

Leder:         Tove Kvil                     41204422    

Styremedlemmer

                  Håvard Narum           91139548              

                 Kirsti Skullerud          41438850                

                 Berit Grøholt              90126422             

                 Halvdan Skard           95222052     

 

Varamedlemmer

                 Inger Lise R. Grusd   90163793       

                 Torunn Holst               90690598     

 

Revisor

                 Ingrid Holte              95881315        

 

Valgkomite 

                 Ingrid Brattset         97954934          

                  Styret har fullmakt til å finne ytterligere 2 medlemmer av valgkomite