Fornebu senioruniversitet (FSU) har som formål å gi personer over 60 år kunnskap og innsikt gjennom plenumsforedrag som fanger opp tanker i tiden.

Som dere etterhvert vil se av programmet omfatter det kultur, historie, vitenskap, politikk og mye mer!

Alle møtene inkludert årsmøtet beskrives under fanen Medlemsmøter.

FSU ble stiftet 9. januar 2019, med et interimstyre på 4 personer. Første årsmøte ble arrangert 8. april 2019.