FOREDRAGSSERIENE

Det er holdt seks foredragsserier, et om KINA (2014), et om USA og et om Russland (begge i 2015),  "Europa i en brytningstid" (2016), "Det nye Afrika" (2017) og "Handelens historiske betydning. Globaliseringen og veien videre......" (2018).

 

Foredragsserien høsten 2019 har India som tema

Foredragene finner sted i møterommet Farseggen i Samfunnshuset og varer ca. en klokketime.
Deretter følger 10-15 min. pause med kaffe og boller. Etterfølgende spørsmål / svar / diskusjon går fram til kl.15:00.

Plassen er begrenset til ca. 30 deltagere, så vi må derfor la prinsippet «først til mølla…..» gjelde. Påmelding skjer ved å innbetale kr.550 til konto 1286.46.57069 innen 1. oktober 2019.

 

Foredragsholder 

 Foredragtittel

Dato 

 

Det indiske subkontinent til og med kolonitiden (1946)

v/Eldrid Ingebjørg Mageli

Historiker med mange års undervisnings- og forskningserfaring fra universitets- og høgskolesektoren.

 

  Onsdag 16.10.2019

Kl. 13:00 - 15:00
 

 Etableringsprosessen India - Pakistan-Bangladesh. Hvorfor?

v/Eldrid Ingebjørg Mageli

Historiker med mange års undervisnings- og forskningserfaring fra universitets- og høgskolesektoren.

  Onsdag 23.10.2019

Kl. 13:00 - 15:00
 

Nåtidens India - ulikheter og dynamikken i dagens samfunnsutvikling.

v/Anne Waldrop

Sosialantropolog og professor i utviklingsstudier
ved OsloMet

  Onsdag 13.11.2019

Kl. 13:00 - 15:00
 

Vil India makte å bli en stormakt? Hvorfor vil India eventuelt passere China som stormakt?

v/Lars Tore Flåten

Seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier,
Senter for asiatiske sikkerhetsstudier
 Onsdag 20.11.2019

Kl. 13:00 - 15:00