FOREDRAGSSERIENE

Det er holdt åtte foredragsserier: "Kina" (2014), "USA" og "Russland" (begge i 2015), "Europa i en brytningstid" (2016), "Det nye Afrika" (2017), "Handelens historiske betydning. Globaliseringen og veien videre..." (2018), "India" (2019), "De store religionene og humanismen" (2020).

 

Vi arbeider med en ny foredragsserie som vi tenker starter til våren!

 

 Foredragene vil bli holdt i storsalen på Samfunnshuset. Vi vil følge retningslinjer for Covid-19. 

Tidsramme: Kl.13:00 - 15:00. Ca 1 time innledning, 15 minutter pause og 45 minutter diskusjon. 

Kun for betalte deltakere.