Lier Senioruniversitet arrangerer tur til Krakow 20.-24. april 2020.

Påmelding til Unni Larsson - tlf. 412 30 690
Bindende påmelding med innbetaling av depositum kr 2500,- 
til konto nr 1638.14.16961
Vi har fortsatt noen plasser ledig.
Først til mølla...

Hva er korrupsjon «på norsk»?  

Korrupsjon er misbruk av makt i betrodde stillinger for personlig gevinst. Tor Dølvik vil snakke om hvorfor korrupsjon er et aktuelt samfunnsproblem, også i Norge. Hvilke konsekvenser har korrupsjon og hvordan kan den motvirkes?

Tor Dølvik har lang og bred erfaring fra kommunesektoren som prosjektleder for en rekke utrednings-, utviklings- og evalueringsprosjekter både som forsker, konsulent og medarbeider i Kommunal- og Regionaldepartementet og Oslo kommune. Han har vært tilknyttet Transparancy International Norge som spesialrådgiver siden april 2012.

NB! Foredraget holdes i Tranby Menighetshus, Kirkesvingen 7, 3408 Tranby.

Du er velkommen til å høre foredrag uten å være medlem. Da betaler du kr. 100,- pr. gang

«Fylkesmannsembetets rolle i samfunnet».

Fra 1. januar 2020 var det slutt på Buskerud fylkeskommune og Fylkesmannsembetet i Buskerud. Vi har nå blitt en del av Viken. Vi vil få et innblikk i Fylkesmannens rolle og oppgaver i den nye regionen.

Valgerd Svarstad Haugland tiltrådte som fylkesmann i Oslo og Viken 1. januar 2019. I perioden 2011 - 2019 var hun fylkesmann i Oslo og Akershus.

Før det var hun kirkeverge i Oslo. Hun har vært stortingsrepresentant for Akershus i 12 år og partileder i KrF i 9 år. Hun har vært statsråd i to perioder, barne- og familieminister i tre år og kultur- og kirkeminister i fire år. I tillegg til en rekke politiske toppverv har hun i nesten ti år arbeidet i ulike lærerstillinger. 

I tillegg til å være fylkesmann er hun styreleder for Vinterfestspill i Bergstaden, juryleder for Husbankens boligsosiale pris og medlem av valgkomiteen i UNICEF.

Foto: Fylkesmannen i Oslo og Viken/Sturlason

Referat fra årsmøte 11. februar 2020 i Tranby Menighetshus