«Fylkesmannsembetets rolle i samfunnet».

Avlyst grunnet korona.

«Syria, krigens ødelagte oldtidsminner».

Syrias historie omfatter en periode på flere tusen år. Landet var et tidlig senter for sivilisasjonsutviklingen og inkluderer noen av verdens tidligste sivilisasjoner.  Truls Lind reiste rundt i Syria rett før borgerkrigen startet i 2011, og har bilder fra de fleste viktige historiske stedene i landet. Mye er dessverre ødelagt i løpet av krigen. Lind tar oss også inn i dette arnestedet for menneskenes sivilisasjon mer enn ti tusen år bakover, der også Homo Sapiens og neandertalerne møttes.  

Truls Lind er pensjonert realfagslærer fra Røyken Videregående skole, han er meget historieinteressert og har et stort fotoarkiv til bruk i ulike sammenhenger.

NB! Foredraget holdes i Tranby Menighetshus, Kirkesvingen 7, 3408 Tranby.

Pris kroner 1.260 pr person. Påmeldingsfrist 23. august.