Hva er idéhistorie?

 Idéhistorien forsøker å hente frem det erfaringsfellesskapet som skjuler seg i språket. Når vi bruker verdibegreper og normbegreper, appellerer vi jo samtidig til de andre om å følge oss i våre vurderinger. Vi kan ikke tale om verdier eller normer uten at det finnes en innforståtthet blant dem som strides om en sak. Et felles referansesystem er ikke bare en for utsetning for enighet, men også en nødvendig forutsetning for fruktbar uenighet.

Hvordan skulle vi kunne være uenige med dem som vi ikke forstår? Derfor undersøker vi tankeliv og mentalitetsutvikling for å vise at nasjonen deltar i større og mindre fellesskap eller Idémarkeder som noen ganger omfatter Norge, andre ganger Norden, Europa eller hele den bebodde verden. Ingen Idéhistorier har noen gang trodd at virkeligheten er enkel og entydig. De endeløse fortolkningene i de fortellingene vi bytter med hverandre eller sender videre i historien, er et eget virkelighetsnivå.

Trond Berg Eriksen, dr.philos. professor emeritus i idéhistorie ved Universitetet i Oslo.

Han er født i Drammen 1945 og skrev doktoravhandling 1974 om Aristoteles’ etikk: BIOS THEORETIKOS. Trond Berg Eriksen har skrevet mange bøker og vært redaktør i flere tidsskrifter.

Velkommen til feiring av

20 år med Senioruniversitetet i Lier

tirsdag 12. november klokka 11.00 på Haugestad.

Senioruniversitetet i Lier arrangerer dagstur til Vikersundbakken, Krøderen og Villa Fridheim 11. september 2019. Her er noen bilder.