12.10.2021, Ibsenhuset, Skien, kl 1100 - 1300
Hva betyr det grønne skiftet for kraftsystemet og kraftbalansen?
v/konserndirektør Produksjon og Energiforvaltning Skagerak Energi Geir Kulås

Protokoll fra årsmøte 2021 utsatt fra 16. mars til 07. september 2021, kan du lese HER.

Protololl fra årsmøte 2020 utsatt fra 17. mars til 22. september 2020, kan du lese HER.

07. september: Ælvespeilet, Porsgrunn, kl.11.00 – 13.00

Amalie Skram og hennes tid
v/ førsteamanuensis Merete Morken Andersen.