Øivind B. Nustad

25. september

Snøen som falt i fjor

Vi starter høsten litt nostalgisk!

Øivind Nustad er fra Moss, og opprinnelig ingeniør. Han skrev og regisserte novellefilmer for NRK på 70- tallet, men gikk senere over til reklame- og kommunikasjons-bransjen. Han gir oss et hjertevarmt  gjensyn med femti- og sekstitallet for alle oss som var med.                       

Foredraget tar for seg tingene som har blitt borte: Luktene fra en verden uten ventilasjon; Lydene som ble borte; Politikere og andre kjente ansikter; Radioprogrammene; og alle aktivitetene som forsvant (kappe land, kaste på stikka etc.) og som i dag har blitt erstattet av smartphone og brettspill. 

Alt presentert med film, bilder og lyd.

Øivind Bratberg

16. oktober

Hva skjer egentlig i Storbritannia, politisk og i samfunnet?

 

Øivind Bratberg er statsviter og førstelektor på Institutt for Statsvitenskap ved UiO. Han har spesialisert seg på Storbritannia og britisk politikk. Han har skrevet flere fagbøker om britisk politikk. Han er også brukt som ekspertkommentator i Urix på NRK.

St. Hansaften 2016 stemte et flertall av britiske velgere for å forlate Den europeiske union. Tre år senere står britene fast på vei mot utgangsdøren. Underveis har prosessen skapt dyp og uforsonlig splid, i den politiske eliten så vel som på folkelig nivå. Hvordan havnet Storbritannia her, hvorfor har prosessen blitt så vanskelig og hva venter etter EU?

Dag Olav Hessen

20. november

 Mennesket er bedre enn sitt rykte

Dag Olav Hessen er utdannet biolog og professor ved Institutt for Biovitenskap ved UiO. Han har skrevet flere bøker og en rekke artikler. Han har også deltatt i flere TV-programmer, blant annet Big Bang, med Ingrid Linhave og Kåre Magnus Berg.

Hessen skal forklare, sett fra et biologisk perspektiv, hvordan vi er utviklet for sosialitet og samarbeid, og hvordan egenskaper som empati og samvittighet er naturlige trekk hos oss for å ivareta dette, og har vært en suksessfaktor i hele vår historie. Det betyr ikke at vi bare er gode, men at vi er bedre enn mediene gir inntrykk av. Hva er det som fremmer dette? Hvordan spiller samfunnsforhold inn? Og er vi på vei mot et mer eller mindre empatisk samfunn?

Musikklinja Greaker Videregående

11. desember

Show av Musikklinja ved Greåker Videregående Skole

Også i år kommer elever fra Greåker videregående skole for å skape julestemning for oss. Vi er heldige som har en slik samling unge talenter i nærmiljøet.

Etter underholdningen blir det, som tradisjonen tilsier, servert en juletallerken.

Pris: 100,- kr/person. Betales ved ankomst.

Påmelding for bespisning til Berit Kjøge Næss innen 1. desember.

Email: . Mobil: 91762247

Vi håper på stort oppmøte og hyggelig julesamvær!