13. oktober: Aslak Bodahl: Byidentitet og fortetting

Hva skjer med bygningsarven i Sarpsborg i fortetningens tid? Aslak Bodahl er journalist i Avisenes Nyhetsbyrå, og brennende opptatt av byens bygningshistorie. 

«Rivning og atter rivning forkludrer, ødelegger, slår sprekker, og er opphavet til uopprettelige feil. Utbyggerne lener seg på utbredte klisjeer om attraktivt byliv, men sannheten er at vi mister forankringen i egen lokal egenart".

10. november: Eva Bratholm og Joar Hoel Larsen

Eva Margareth Bratholm er en norsk journalist, forfatter, rådgiver og programleder. Hun har blant annet vært utenrikskorrespondent for NRK og utenriksreporter for Dagbladet.

Joar Hoel Larsen er en norsk journalist og forfatter. Han arbeider i utenriksredaksjonen i NRK. Han har tidligere vært korrespondent i Latin-Amerika, USA og stringer i New Delhi, India. Han har jobbet i NRK siden 1977 og frem til pensjon.1968 var breddfullt av dramatiske hendelser og omveltninger i store deler av verden. Mange husker kanskje best drapene på Martin Luther King og Robert Kennedy, invasjonen i Tsjekkoslovakia, opptøyene i Paris.