Arne Johan Vetlesen: Klimakrisen: Må vi være pessimister?

Vetlesen er utdannet filosof og Professor i filosofi ved Universitetet i Oslo.

Han har skrevet en rekke bøker om forskjellige temaer.

Samfunnsmessige, kulturelle og politiske spørsmål står sentralt i hans forfatterskap, ikke minst med tanke på unge menneskers livssituasjon og framtidsutsikter. Gjennom årene har miljøproblemene og menneskets forhold til naturen fått stadig større plass. Han setter sitt preg på offentlig debatt gjennom hyppige innslag i både avis- og etermediene, og er en ettertraktet foredragsholder i inn- og utland

Han er fast spaltist i Morgenbladet og Klassekampen.De siste rapporter fra FN’s klimapanel er dyster lesning og det ser ikke ut til at verdens ledere klarer å enes om tiltak som kan hindre en miljøkatastrofe i løpet av dette hundreåret.