Medlemsmøtene holdes i Skedsmo samfunnshus, normalt den første tirsdagen i måneden fra september til desember, og fra januar til mai.


 

MEDLEMSMØTER HØSTEN 2020

Møtene arrangeres i Storsalen i Skedsmo Samfunnshus på nedennevnte datoer kl.12:00
Dørene åpnes kl.11:30.
 

Iver Mysterud

page1image97740992

Tirsdag 1. september

Håp ved demens og Alzheimers sykdom?

Iver Mysterud er biolog med hovedfag zoologi fra 1992 og en tverrfaglig doktorgrad om mennesket og evolusjon fra 2005. Han er tilknyttet Biologisk Institutt ved Universitetet i Oslo  Han har spesialisert seg på å studere mennesket i et evolusjonært perspektiv og skrevet et stort antall fag- og debattbøker. Han har blant annet gitt ut bøkene: Mennesket og moderne evolusjonsteori (2003), Mat, menneske og evolusjon (2005) og i 2018 kom Håp ved demens og Alzheimers sykdom. I foredraget vil Mysterud gjøre rede for nyere forskning og klinisk erfaring omkring demens og Alzheimers sykdom. Han mener kostholdet er av avgjørende betydning for sykdomsprosessen. Det er mye den enkelte kan gjøre på egen hånd og i samråd med lege.

  

Iben Sandemose

 
Tirsdag 6. oktober

I skyggen av Jante

 

Iben Sandemose er en prisbelønt illustratør, bildebokforfatter, billedkunstner og scenograf. Med en livfull og surrealistsk strek har hun gitt ut en rekke særegne bildebøker for barn og voksne. Et par av bøkene har blitt til teateroppsetninger med egen scenografi. Hun er også kjent for sine illustrerte kalendere og fabulerende illustrasjoner. I 1999 utga hun Ugler i Sandemosen som er en bildebiografi om hennes farfar, Aksel Sandemose. En gripende fortelling satt sammen av illustrasjoner, gamle familiefotografier og hennes egen fars barndomsminner. "I skyggen av Jante" er Iben Sandemoses livshistorie, blandet med Jantelov på godt og ondt, en vill bestefar, religiøs farmor, oppfinnsom pappa og dansende mamma. Et sammensurium av humor, glede, redsel og moro. Hvordan alt henger sammen, døden og livet, tegneblyantene, sykdom og ettertanke. Den store kjærligheten og hjerter som knuses. De bittesmå tingene som fører til nye ideer og  de tankeløse bemerkningene som velter alt.

  

Rania Maktabi

Tirsdag 3. november

Marokko - en kvinnevennlig stat i den arabiske verden?

 

Rania Maktabi kom til Norge som 12-åring, et år etter at borgerkrigen i Libanon brøt ut. Hun er utdannet som cand.polit. i stats-vitenskap ved Universitetet i Oslo og er statsviter og midtøstenekspert. Hun forsker på politiske forhold i Midtøsten, spesielt på arabiske kvinners rettsstilling og statsborgerskap i Libanon, Syria, Kuwait, Qatar, Marokko og Egypt. Hun har vært forsker ved Fafo (1993-2000), Senter for islam- og midtøstenstudier ved UiO og ved Høyskolen i Østfold.

Marokko er et monarki der kong Mohammed VI nedstammer fra et dynasti som har styrt landet siden 1600-tallet. Etter 2004 har kongedømmet hatt en kvinnevennlig politikk innad og kongen har eksportert religiøs pragmatisme utad. I foredraget kommer Rania Maktabi inn på forholdet mellom monarkiet, religion og politikk i Marokko. Landet sammenliknes med andre stater i den arabiske verden for å framheve dets egenart.. 

 

 

Erika Fatland

Tirsdag 1. desember

Høyt - en reise i Himalaya

 

 Erika Fatland er forfatter og sosialantropolog. Hun vokste opp i Rogaland, men har bodd og studert både i Lyon, Helsingfors, København og Oslo. Hun tok sin mastergrad i sosialantropologi i 2008 i Beslan i Nord-Ossetia, der hun intervjuet informanter berørt av gisseldramaet ved Skole nr. 1 i 2004. Hun har vært stipendiat ved Norsk Utenrikspolitisk institutt. Hun har utgitt Englebyen, Fortellinger fra Beslan (Brageprisen), Året uten sommer (en bok om terrorangrepene i Norge i 2011), Sovjetistan (en reiseskildring fra de postsovjetiske statene i Sentral-Asia som slutter på -stan) og Grensen (om en reise rundt Russland). Høsten 2020 kommer boka Høyt - en reise i Himalaya. Himalaya bukter seg gjennom fem vidt forskjellige land. Her blandes verdensreligionene islam, buddhisme og hinduisme med eldgamle sjamanreligioner og skikker. Modernitet og tradisjon støter sammen, mens stormaktene kjemper om innflytelse.