Medlemsmøtene holdes i Skedsmo samfunnshus, normalt den første tirsdagen i måneden fra september til desember, og fra januar til mai.


 

MEDLEMSMØTER HØSTEN 2021

Møtene arrangeres i Storsalen i Skedsmo Samfunnshus på nedennevnte datoer kl.12:00
Dørene åpnes kl.11:00.

7. september:

Halvor Tjønn

Vikingtid - hva, hvorfor og hvordan?

Som borgere av Norge er vi alle vokst opp med fortellingene om vikingtida og hva den betød for dannelsen av Norge som et samfunn og stat. Men hva var det som forårsaket denne helt spesielle epoken i Nordens og Europas historie? Hvorfor begynte nordmenn, dansker og svensker i titusentall fra og med 800-tallet å forlate sine hjembygder? Hvorfor krysset de farefulle havstrekninger for deretter å gå til angrep på sterke, europeiske kongedømmer? Og hva var det som drev dem til å slå seg ned på de forblåste øyene i Nord-Atlanteren og grunnlegge nye samfunn der?
Halvor Tjønn har skrevet flere bøker om vikingtida: Vikingenes Russland, Olav Tryggvason og Harald Hardråde. Gjennom 30 år som utenriksmedarbeider i Aftenposten, korrespondent i Moskva i 10 år fra og med 1990. 

 5. oktober:

Eline Hågvar

Hvorfor er insektene viktige? 

Eline Benestad Hågvar er cand. real fra UiO og er professor emerita i zoologi fra NMBU. Hun har undervist i generell zoologi, økologi og entomologi (insekter). Forskningsfeltet har bl.a. vært biologisk kontroll av skadeinsekter i landbruket.
Hvilken betydning har den dramatiske nedgangen i insektpopulasjoner som nylig er dokumentert?
For å forstå dette må en kjenne til hvilke roller insektene spiller i naturens husholdning og i landbruket. Foredraget vil belyse dette gjennom bilder og eksempler på ulike levevis

2. november:

Terje Tvedt

Verdens historie - og litt Romerike.

Terje Tvedt er professor ved Institutt for geografi ved Universitetet i Bergen og tidligere professor i Global historie ved Universitetet i Oslo. Tvedt har skrevet en rekke bøker og artikler, han står bak flere dokumentarfilmer, blant dem de prisbelønte TV-seriene: «En reise i vannets historie», «En reise i vannets fremtid» og «Kampen om Nilen». Hans viktigste forskningsfelt inkluderer verdenshistorien med særlig fokus på vannets betydning for utviklingen. Vinteren 2020 holdt han forelesninger om dette på Nasjonalbiblioteket og høsten 2020 kom han med boka: «Verdens historie –med fortiden som speil.» Dette er en historie som tar oss gjennom 5000 år og fram til i dag. Gjennom denne reisen, viser Tvedt hvordan sivilisasjoner har oppstått, imperier har gått under og hvordan samtiden kan speile fortiden. Dette vil han føre oss inn i ... og så litt Romerike. 

7. desember:

Anne Spurkland

Immunitet i koronaens tid.

Anne Spurkland er professor i medisin ved UIO. Hun har vært spesielt opptatt av SARS-CoV-2 og covid-19 pandemien. Hun har gitt ut bøkene «Immun. Kroppens evige kamp for å overleve.» og «Frisk nok! Håndbok i immun-forsvar». Hun er tildelt Formidlingsprisen ved UiO for 2021.
Andre aktiviteter: En blogg ”ImmunGlimt”, leder av «Storfot-foreningen i Norge», boka «Frie kaker – kunsten å bake supergode kaker uten melk/mel/egg/sukker» og hun har laget et konsept for gjennomføring av loppemarkeder!
Hør et spennende intervju med henne på podcast: p2/Drivkraft fra 11.05.21..
Det vil bli anledning til å få kjøpt bøkene om immunitet etter foredraget.