6. januar. Harald Herresthal, født 1944, er professor emeritus ved Norges
musikkhøyskole, konsertorganist, komponist og har som faglitterær forfatter utgitt
en rekke musikkhistoriske bøker. I 2017 utga han boken Min mor valgte meg - et
krigsbarns familiehistorie, hvor han forteller om faren som kom til Narvik og traff
kvinnen i sitt liv, og deres kamp for et verdig liv etter krigen. Herresthal vokste
opp i Neuwied, i Narvik og i Vestfossen. Han tok latinartium i Drammen i 1962.
I 2003 ble han utnevnt til æresdoktor ved Universität der Künste I Berlin.

Referat: Klikk her

3. februar. Olav Lund, født 1952, er lege og salthistoriker, bosatt i Vikersund.
Salt er den eneste steinen mennesket spiser. En saltbøsse finnes på alle spisebord,
og vi har lett for å regne saltet som en selvfølge. Det er en mattilsetning vi bruker
som samtidig er giftig. Salt har vært både billig og dyrt, alminnelig og sjeldent.
Sivilisasjoner har oppstått og gått til grunne som en følge av salt. Salt nevnes over
30 ganger I Bibelen, og det er salt I over 80 norske stedsnavn. Olav Lund vil i sitt
foredrag belyse temaet med bilder fra saltets utrolige historie.

 Referat: Klikk her

 2. mars. Audun Myskja, født 1953, er spesialist I allmennmedisin, forfatter
og musiker. Han er også faglig leder ved Senter for livshjelp I Ski og fagveileder for
musikkbasert miljøbehandling. Han har en doktorgrad I bruken av musikkterapi i
behandling av demente, og han har også pasienter som har Parkinsons sykdom.
Myskja har I mange år kjempet for aksept av alternative behandlingsformer, som
østlig tradisjonell medisin. Han har mottatt flere priser, bl.a. Den Norske legeforenings
kvalitetspris for musikkterapi I eldreomsorgen og Brobyggerprisen av foreningen
Fritt Helsevalg.

 

30. mars. Ole Nashoug, født 1943, har hele livet vært lidenskapelig opptatt
av geologi. Han bor på Vang I Hedmark, og Mjøsområdet er geologisk sett spesielt
interessant. I 2007 kunne han innvie en ny turistattraksjon på egen gård, et
Mammuthus som rommer en unik steinsamling og fullskalamodeller av to
mammuter, pelskledde, gigantiske elefanter som døde ut for ca. 30.000 år siden.
19 mammutfunn er gjort bare I Gudbrandsdalen. Nashoug har mottatt Kongens
fortjenestemedalje i gull for sitt arbeide