6. september. Marte Syvertsen, født 1982, lege PhD, arbeider ved
nevrologisk avd. på Drammen sykehus og har som postdoktor i tillegg ledet
et nasjonalt forskningsnettverk innen epilepsi. Syvertsen kombinerer sin
forskning med klinisk virksomhet. Hovedtema er epilepsi hos unge,
konsekvenser av tilstanden og muligheter for bedret oppfølging og behandling.
Hun har allerede en lang publikasjonsliste med vitenskapelige arbeider.
I 2020 ble hun tildelt Forsberg og Aulies legat i nevrologi. Hun planlegger et
forskningsopphold ved King`s College i London hvor hun allerede har et
samarbeid med den aktuelle forskningsgruppen som har invitert henne.

4. oktober. Ole Nashoug, født 1943, har hele livet vært lidenskapelig
opptatt av geologi. Han bor på Vang i Hedmark, og Mjøsområdet er geologisk
sett spesielt interessant. I 2007 kunne han innvie en ny turistattraksjon på
egen gård, et Mammuthus som rommer en unik steinsamling og fullskala
modeller av to mammuter, pelskledde gigantiske elefanter som døde ut for
ca. 30.000 år siden. 19 mammutfunn er gjort bare i Gudbrandsdalen. Et
minne fra istiden og en påminnelse om at klimaet varierer. Nashoug har
mottatt Kongens fortjenestemedalje i gull for sitt arbeide.

Referat fa Møtet: Klikk her