4. januar: https://youtu.be/rJEDKbYCFE4

Klikk på ovenstående lenke for å følge foredraget fra kl 11:00 den 4. januar eller senere.

Thor Gotaas, født 1965, cand.philol. fra UIO, er en folklorist og
forfatter av kulturhistoriske bøker. Han er særlig opptatt av outsiderne og deres
levemåte med vekt på det seriøse og det kuriøse i folkelig kultur. Forfatterskapet
hans omfatter 38 bøker om bl.a. skihistorie, romanifolket og norske utedoer.
Han har også gitt stemme til mange radioserier på 2000-tallet, som bl.a. har gått
I Norgesglasset i P1. Boka Løping – en verdenshistorie er oversatt til 17 språk.
Historien om det lille huset med hjerte på døren gleder vi oss til å høre.

Liv Evju: “På tur i Hamborgstrømskogen”    Jo Vestly har meldt forfall og Liv stepper inn på kort varsel
  Drammen Byleksikon  om Hamborgstrømskogen: Skogstrekning på ca.1.300 dekar under Hamborgstrøm gård. Skogen var fra 1798 til 1874 i familien Hamborgs eie  og ble deretter overtatt av Drammen kommune, overført fra Lier til Drammen kommune 1946. Navnet er først og fremst knyttet til det nærliggende rekreasjonsområdet med tilknytning til spaserveisystemet i Bragernesåsen.

Følg foredraget på  ved å klikke her: Klikk

1. mars. Ingeborg Breines, født 1945, er tidligere direktør i UNESCO og
aktiv fredsarbeider med humanistisk bakgrunn. Hun har vært president for
verdens eldste internasjonale fredsorganisasjon, International Peace Bureau, og
har hatt mange nasjonale og internasjonale verv. Hun er en etterspurt foredragsholder,
og har skrevet en rekke artikler om nedrustning, utdanning og kvinnespørsmål.
Som utgangspunkt for sitt foredrag stiller hun spørsmålet:
Hva er fredskultur?

Pga teknisk svikt ved video-opptaket kan foredraget leses herKlikk her

For å se hennes Powerpoint presentasjon: Klikk her

 

AVLYST GUNNET PANDEMIEN 12. april. Ole Nashoug, født 1943, har hele livet vært lidenskapelig opptatt
av geologi. Han bor på Vang I Hedmark, og Mjøsområdet er geologisk sett spesielt
interessant. I 2007 kunne han innvie en ny turistattraksjon på egen gård, et
Mammuthus som rommer en unik steinsamling og fullskalamodeller av to
mammuter, pelskledde, gigantiske elefanter som døde ut for ca. 30.000 år siden.
19 mammutfunn er gjort bare I Gudbrandsdalen. Nashoug har mottatt Kongens
fortjenestemedalje I gull for sitt arbeide

Sendes ut som video-opptak, lenke til foredraget sendes ut pr SMS etter foredraget

3. mai. Gjermund Glittfjell, født 1961, arbeider som kunst-og håndverkslærer,
der han også benytter seg av sin lokalhistoriske kompetanse. Fra 2003 har
han vært leder av Eiker arkiv i en 25%-stilling hvor arbeidet består i å bevare og
formidle lokalhistorisk kunnskap for ettertiden. Glittfjell holder 25-30 foredrag i
året om industrihistorie og enkeltpersoners levde liv i perioden 1800 – 1950. I år
er det 250 år siden Hans Nielsen Hauges fødsel, og hos oss vil han snakke om
Hauges liv og virke i Drammensdalen og på Eikerbygdene.