Medlemsmøter høsten 2021

Onsdag 27. oktober:
Arild E. Syvertsen: "LOS 300 - norsk losvirksomhet gjennom 300 år"
Arild E. Syvertsen er fra Halden og er tidligere sjømann. Siden 1991 har han jobbet som statslos i Kystverket. I 2020 feiret losvesenet 300 år. Jubileet ble utsatt som så mye annet, men ble markert langs hele kysten i år Markeringen i Halden var spesielt viktig, siden mannen som organiserte norsk losvirksomhet i 1720 var haldenseren Gabriel Christiansøn. Foredraget vil gi oss innblikk i losvirksomhetens ofte dramatiske historie.


Onsdag 24. november:
Sigrid Mannsåker Gundersen: "Gjellestadskipet"
Sigrid Mannsåker Gundersen er arkeolog/konservator i Viken fylkeskommune. Hun var prosjektleder for fylkeskommunen ved utgravingen av Gjellestadskipet. I foredraget vil hun guide oss gjennom den spennende utgravingen og funnene på Gjellestad.

Begge møtene er i Pinsemenigheten Salens lokaler kl 12:00Informasjon fra Styret
Styret har besluttet at de som betalte medlemskontingent i 2020 ikke betaler medlemskontingent i 2021. De som ikke har betalt medlemskontingent i 2020 og kommer på møtene i høst, betaler inngangsbillett, kr 80, på møtene.
siden årsmøtet ikke kunne avholdes i år, blir styret sittende til det velges nytt styre på årsmøtet i februar 2022.