Medlemsmøter Senioruniversitetet i Lillestrøm

Medlemsmøtene holdes i Lillestrøm Kultursenter, normalt den andre tirsdagen i måneden fra september til desember, og fra januar til mai.
Medlemmer av PUSK, Lørenskog PU og Øvre Romerike PU har samme gratis adgang til møtene som medlemmer av SUL. Ikke-medlemmer har adgang med forbehold om at medlemmer har prioritet hvis det unntaksvis skulle oppstå plassproblemer.
De som parkerer på plasser med parkometer oppfordres til å passe på at parkeringstiden ikke utløper for tidlig. Parkeringstiden bør derfor ikke utløpe før etter kl. 14. Hvis du betaler med kort i automaten kan du velge trygg tilbaketid. Setter du kortet i automaten når du er tilbake betaler du bare for den tiden du har vært parkert.
For å se tidligere programmer KLIKK HER.

Medlemsmøtene starter kl 1200. Det er kaffetreff fra kl. 11.00 og servering på kafeen Scene 5 etter møtet. Salen åpner kl. 11.45 for medlemmer. Ikke-medlemmer betaler kr 100 (adgang fra kl 11.45). På møtene er det kulturelt innslag og foredrag med etterfølgende spørsmålsrunde.

 

8. januar 2019
Berit Leikhammer, Bingen Lenseminneforening og Thomas Støvind Berg, Fetsund Lenser, "Fet, Skedsmo og Sørum: Vann, tømmer og plank - vår felles arv"

Våre tre kommuner har en mangehundreårig historie til felles, historien om vann og tømmer, sager og plank – et fundament for  identitet og  samhold.

Året 2019 er det siste året Fet, Skedsmo og Sørum kommuner består som selvstendige kommuner. En lang, vanskelig og for mange vond prosess, har resultert i at Stortinget bestemte at våre tre kommuner skal bli en – Lillestrøm kommune. Uansett hva man måtte mene om prosessen og sammenslåingen, - nå er det viktig å finne noe vi har felles og skape et grunnlag for felles kultur og optimisme for fremtiden. Og den felles kommunale fremtid begynner 1.1.2020. Våre tre kommuner har en mangehundreårig historie til felles, historien om vann og tømmer, sager og plank – et fundament for  identitet og  samhold. Det første møtet i 2019 fokuserer på nettopp dette, - noe vi har felles, noe som har hatt stor betydning bakover i tid, og som kan være en del av fundamentet for fellesskap i fremtiden. Berit Leikhammer fra Bingen Lenseminneforening og Thomas Støvind Berg fra Fetsund Lenser vil på møtet 8. Januar 2019 gi oss et innblikk i dette med sitt foredrag

Til dette møtet har våre tre nåværende ordførere annonsert sin tilstedeværelse.

Dette møtet vil kunne bli inntil en halvtime lenger enn normalt og vi ber deltagerne respektere dette til vi avslutter ca. 13:30.

 
22. januar 2019

President i Norges Røde kors, Robert Mood, "Hjelpeorganisasjoners arbeid i konfliktområder"

Vi ser det jevnlig på TV, leser om det i avisene og hører om det på radio: Nøden og elendigheten mange mennesker opplever og utsettes for, ikke minst i de uroligste og mest farlige steder i verden. Midt blant de som ber om hjelp eller sitter tause med fortvilelse i øynene, ser vi hjelpearbeiderne, ofte fra Røde Kors. En av dem som møter disse hjelpetrengende, er presidenten i Røde Kors, Robert Mood. Han møter mennesker i krise, - ofte i områder som preges av krig og konflikt. Han møter de mest sårbare menneskene, de som er avhengige av humanitær hjelp for å overleve. Han vet at dialog må etableres for å redusere konflikter, nød og elendighet. Og han vet hvor vanskelig hjelpeorganisasjoners arbeid i konfliktområder er. Dette vil han også fortelle om i vårt møte.

 
12. februar 2019

Advokat Leif N Olsen, "Førerkortet -  ansvar, rettighet, forpliktelse"

Førerkortet er viktig. Ikke minst for de eldre. Og etter hvert som alderen siger på, merker mange at også flere helserelaterte saker dukker opp. Da kan også uroen komme. Uroen for at legen ikke vil konkludere med at førerkort anbefales. Da er det lett å bli fortvilet og kanskje oppsøke en annen lege. For førerkortet er viktig. Førerkortet betyr frihet og gir rettigheter. Men førerkortet betyr også forpliktelser som må overholdes hvis retten til å føre bil skal beholdes.

Leif N Olsen er en av Norges beste trafikkjurister og forfatter av trafikale lærebøker. Med erfaring som direktør i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund, UP-sjef og politimester vet han at førerkortet er viktig – ikke minst for eldre.


  
12. mars 2019

Konservator Jonas Nordby, Follo Museum/Museene i Akershus -
«Mysteriet Amundsen».

Museene i Akershus (MiA) har ansvar for Roald Amundsens hjem Uranienborg på Svartskog. Eiendommen er location for den nye Amundsen filmen og Jonas og hans kollegaer har bidratt til å tilrettelegge for filminnspillingen.

Amundsen liv og væremåte er i aktualisert igjen og vi undrer på hvem denne mannen egentlig var. I hjemmet hans på Svartskog ligger mange svar, men også like mange mysterier. Nordby vil forsøke å kaste lys over mannen, livet og noen av mysteriene.

Jonas Nordby er museumskonservator og jobber blant annet med Roald Amundsens hjem. Han har doktorgrad i runologi, og har studert historie og filologi ved UiO. Roald Amundsens hjem er statseiendom og forvaltes av Follo museum som en del av Museene i Akershus.

 

 9. april 2019

Tidligere utenriksminister Jan Petersen
«Har verden gått av hengslene»

De siste 2 til 4 årene har vi opplevd internasjonale konflikter og hendelser hvor stormaktene ofte er involvert på hver sin side i det som noen ganger har blitt betente og langvarige stridsspørsmål. Dette er Russlands overtagelse av Krim, Ukraina-konflikten, Venezuela og Kinas ekspansjon i Sør-Kina-havet. I tillegg har vi mange konflikter i Midt-Østen som toppet seg med IS-kalifatet som skapte enorme flyktningestrømmer. At vi i flere land dessuten har innflytelsesrike og profilerte ledere med enorme egoer, noen ganger koblet med religiøse  tilknytninger, gjør situasjonene uforutsigbare. En handelskrig mellom verdens to største økonomier bidrar ytterligere til å øke konfliktnivået. I vår egen nærhet sliter EU og spesielt Storbritannia med å finne en felles skilsmisseplattform som igjen trekker nabolandene inn i en uavklart handelssituasjon.

Tidligere utenriksminister og ambassadør, Jan Petersen, stiller spørsmål om samarbeid er godt av moten og om verden har gått av hengslene. Forhåpentlig kan han komme opp med noen momenter og utsikter som kan berolige oss også?

 
7. mai 2019

Språkforsker Helene Uri, "Språk - makt og identitet"

Jo, vi har nok alle hørt det. Mange ganger. – Ja, men du sa at…. eller, - du misforstår, jeg mente ikke at …. Vi husker ikke på at det er den som bruker ordene, som er ansvarlig for hvordan budskapet oppfattes eller forstås. Vi tenker ikke ofte på at ord er et farlig våpen og sterkt virkemiddel. Ord har startet kriger, ord har drept mennesker og ord har skapt fred. Ord er ett av de viktigste verktøy vi har, og det er viktig at verktøyet brukes riktig. Ord brukes både til å ære og til å vanære.  Språket vi bruker og omgir oss med, forteller også mye om oss selv og hvem vi er. Det har Helene Uri skrevet bok om. Hun kommer til møtet den 7. mai og snakker om språket, at det gir makt og identitet. Vi vil få høre at språket er både et maktmiddel og en identitetsskaper.

Helene Uri har doktorgrad i språkvitenskap og arbeidet i tolv år ved Universitetet i Oslo før hun sa opp jobben for å begynne å skrive på heltid.

 
28. mai 2019

Louis Jacoby, "Om litt av hvert"

Han er kjent for sine viser om unger, skjærgård, kjærlighet – og om ølet. Kåseriene hans handler om våre daglige sysler, og folk ler så de griner når Jacoby tar publikum med inn i hans verden. De kjenner seg så utrolig igjen. Med «En sommer er aldri over» vant han Reiseradioens sommervisekonkurranse sammen med Lars Martin Myhre.

Han er spesielt kjent for sine tekster som går under huden på folk. Stemninger, ordspill og formuleringer som treffer oss rett i hjertet. En konsert med Louis Jacoby spenner fra det vare, lyriske til det sinnsykt burleske hvor folk hyler av latter. Ikke minst er kåseriene hans populære. Her er et stort spenn, men framfor alt mye moro!

Louis Jacoby er sanger, tekstforfatter, komponist - og ikke minst kåsør og humorist med en rekke CD- og bokutgivelser bak seg.