FSU har møter hver annen tirsdag i måneden kl.11,

dvs 12. feruar, 12 mars, 9. april, 14. mai og 11. juni.

Detaljert program som kan printes ut finner du her som pdf-fil.

 

 

Henrik Syse

Verdier i en brytningstid.

Tirsdag 12. februar 2019 kl. 11 Nytt lokale på Fornebu S, vis a vis Kaffebrenneriet i 1. etasje.

Vi lever i en tid da både vitenskap, kultur, politikk og vår atferd er i rask forandring. Hvordan kan og bør vi tenke om våre grunnleggende verdier i en slik endringens tid. Hvordan kan mennesker møtes på tvers av gamle og nye skillelinjer til en meningsfull dialog?

Fornebu Senioruniversitet fikk en knallstart på vårt første foredragsmøte, med redaktør Harald Stanghelle 15. januar. Over 200 personer møtte opp på biblioteket på Fornebu S for å høre Stanghelle snakke om "Den politiske situasjon".

Over 200 personer møtte opp for å høre på Harald Stanghelle 15. januar 2019. Salen var full av godt, gammeldags vitebegjær skrev journalist Trude Blåsmo i Budstikka (klikk her).

Allerede 4 uker før Fornebu senioruniversitet ble formelt stiftet arrangerte Fornbupiloten i samarbeid med de fire initiativtakerne til FSU et møte som en slags generalprøve til det planlagte senioruniversitetet. Jørgen Sveen Hamre snakket om Julas historiske røtter