Biolog og professor Anne Sverdrup-Thygeson formidlet med engasjement og humør sin glødende interesse for insektenes verden. Hun ga oss definisjonen på insekt (6 ben, 4 vinger, 3 ledd, 2 antenner). De finnes i overveldende mengder, menneskene utgjør en mikroskopisk andel, ikke bare når det gjelder antall, men også når det gjelder samlet vekt. På den annen side er antall insekter halvert de siste 40 årene, mens vi mennesker er blitt dobbelt så mange.

Uten insekter vil dyr og mennesker dø, de er tannhjulene som får verden til å gå rundt. Uten deres polinering hadde vi hatt dårlig med frukt og grønnsaker og ville helt manglet sjokolade og kaffe. De fungerer som naturens vaktmestere og bidrar til nedbryting av dødt biologisk materiale. I tillegg fungerer de som mat for dyr og kanskje etter hvert for mennesker. Attpåtil gir de oss produkter som honning og fargestoffer: Rembrandts malerier ville ikke vært det samme uten rødfarge fra skjoldlus.

Tilhørerne satt igjen med respekt for den komplekse verden vi er en del av, der vi til daglig oftest overser de små undere i naturen som vi er totalt avhengige av.