Utskrift

Årsmøtet i 2019 ble avholdt på under en time. Ingen av sakene førte til diskusjon,men problemene med egnet lokale ble tatt opp. Resultatet av valget finner du under fanen Styret og tillitsverv, og i den godkjente prokollen under:

 

Protokoll fra årsmøte i Fornebu senioruniversitet 8. april 2019 i Piloten.

16 medlemmer var tilstede

  1. Konstituering
  1. Årsmelding

Vedtak: Årsmeldingene enstemmig godkjent

  1. Behandle aktivitetsregnskap og revisors rapport

Vedtak: Saken utgår siden FSU ble stiftet 9. januar 2019. 2019 blir første regnskapsår.

  1. Budsjett med fastsettelse av kontingent

Vedtak: Kontingentene kr 400 (2019) og kr 200 (høsten 2019) godkjent. Styrets forslag til budsjett for 2019 tatt til etterretning.

  1. Innkomne forslag: Ingen saker er mottatt fra medlemmene. Styret har heller ikke fremmet saker.

Vedtak: Saken utgår

  1. Valg

Vedtak: Styret gis fullmakt til å supplere valgkomité

 

 

 Guro Dahle Strøm             Ingrid Holte                     Knut Grøholt

       (sign.)                                (sign.)                                (sign.)