Interessant portrett av 150-årsjubilant

Mot slutten av 150-årsjubileumsåret for Gustav Vigelands fødsel fikk FSUs trofaste publikum ta del i direktør Jarle Strømoddens interessante refleksjoner om hva Norges mest betydelige billedhugger har etterlatt seg. Strømodden, som er direktør ved Vigelandsmuseet, tok utgangspunkt i Vigelands oppvekst i Mandal og i hans første møter med norske og utenlandske billedhuggere. Hans første store inspirasjonskilde var Brynjulf Bergslien, som lot Vigeland få bruke sitt atelier da han kom til Oslo i 1887, 18 år gammel.

Vigeland fikk sitt store gjennombrudd med statuen av Nils Henrik Abel i 1908. Senere laget han statuer av blant andre Camilla Collett og Rikard Nordraak. Begge disse statuene er blitt mindre berømte enn de fortjener, blant annet fordi de er diskret plassert i Oslo sentrum.

Vigeland var dyktig til å knytte kontakter med sentrale og lokale politiske myndigheter, noe som hjalp ham til å få disponere området ved Frogner hovedgård og Tørtberget etter verdensutsillingen i 1914. Da hadde han allerede laget skisser til flere av de verker som i dag preger Frognerparken.

Vigelands hovedide med dette anlegget var en fireleddet akse fra hovedporten ved Kirkeveien, via Broen og Fontenen

til Monolitten på toppen av Tørtberget.

Arbeidet med Vigelandsparken utviklet seg gradvis også etter kunstnerens død i 1943. Derfor ble den offisielt åpnet først på 50-årsdagen for hans bortgang i 1993. De siste verkene av hans produksjon kom på plass i parken i 2002.

 

Banebrytere i hver sin generasjon

Tidligere lagtingspresident og direktør for flere av FNs underorganisasjoner Torild Skard tegnet et levende bilde av tre generasjoner kvinnesakskvinner for et lydhørt publikum 12/11.

Hennes bestemor Karen Grude Koht, var den første kvinnen fra bondebygdene som reiste til Oslo for å ta artium. Der kom hun etter hvert i kontakt med mange ledende kvinnesakskvinner på den tiden og ble en pioner i den gryende kvinnebevegelsen i Norge. Hun giftet seg med Halvdan Koht, som senere ble en av Norges ledende historikere og utenriksminister i regjeringen Nygaardsvold.

Karen mente, som de fleste på den tiden at husmorrollen var viktig, men passet nøye på å opprettholde en selvstendig posisjon som skribent og lærer. Hun var blant annet lærer i psykologi og pedagogikk på den nyopprettede Statens lærerinneskole for husstell på Stabæk. 

Karens datter, Åse, ble dosent i psykologi ved Universitetet i Oslo, men fikk raskt merke at hun som kvinne ikke ble verdsatt på lik linje med mennene. Hun fikk aldri sin doktorgrad, men ble senere utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Bergen.

Åse Gruda Skard ble etter hvert Norges mest anerkjente barnepsykolog, noe som både var et resultat av hennes utdannelse og akademiske arbeid, men også av hennes egne erfaringer som mor til to tvillingpar og en datter.

Torild Skard er en av de eldste tvillingene til Åse Gruda og Sigmund Skard. Hun vokste opp under krigen, og ble i perioder adskilt fra sine foreldre. Som voksen ble hun tidlig aktiv i Sosialistisk Studentlag og Orientering, og ble ekskludert fra Arbeiderpartiet. Deretter ble hun aktiv i Sosialistisk Folkeparti, der Finn Gustavsen ble hennes mentor.

Som stortingsrepresentant så Torild Skard verdien av å knytte kontakter med kvinner på tvers av partigrensene. Det ble sett på med mistenksomhet av mange menn på Stortinget. Likevel ble stortingstiden svært viktig for Skards senere engasjement for kvinnesaken, ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt gjennom viktige verv i FN-organisasjonene i FN-organisasjonene UNESCO og UNICEF. 

Dagen etter kommune- og fylkestingsvalget fikk FSU-medlemmene en helt fersk valganalyse av tidligere politisk kommentator i NRK og Aftenposten og nåværende styremedlem i FSU, Håvard Narum.

Han karakteriserte valget som et av de mest dramatiske vår generasjon har vært med på. Begrunnelsen var først og fremst at både Arbeiderpartiet og alle regjeringspartiene ble svekket.

Velgerne var denne gang mest opptatt av konfliktene mellom miljø og bompenger og sentrum og mellom sentrum og periferi. Dette førte til at Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Folkeaksjonen Nei til Bompenger ble valgets vinnere.

Klassiske lokalpolitiske saker som helse, eldreomsorg, skoler og barnehager nådde ikke opp på dagsordenen. Dette rammet både Arbeiderpartiet og Høyre, mente Narum.

 Norges ukronede jazzdronning, sangerinnen Karin Krog, og hennes livs- og musikkpartner, John Surman, sørget for en svært vellykket avslutning av FSUs første halvår på utescenen ved Fornebupiloten 11/6.

Norsk – ett av verdens vanskeligste, mest nyanserte og presise språk

 

Nok et vellykket medlemsmøte ble avholdt 14. mai.

Cato Guhrholt fortalte om Fornebu flyplass 9. april 1940 

Rørende og humoristisk med Iben Sandemose

FSU har møter hver annen tirsdag i måneden kl.11,

dvs 12. feruar, 12 mars, 9. april, 14. mai og 11. juni.

Detaljert program som kan printes ut finner du her som pdf-fil.