Interessant portrett av 150-årsjubilant

Mot slutten av 150-årsjubileumsåret for Gustav Vigelands fødsel fikk FSUs trofaste publikum ta del i direktør Jarle Strømoddens interessante refleksjoner om hva Norges mest betydelige billedhugger har etterlatt seg. Strømodden, som er direktør ved Vigelandsmuseet, tok utgangspunkt i Vigelands oppvekst i Mandal og i hans første møter med norske og utenlandske billedhuggere. Hans første store inspirasjonskilde var Brynjulf Bergslien, som lot Vigeland få bruke sitt atelier da han kom til Oslo i 1887, 18 år gammel.

Vigeland fikk sitt store gjennombrudd med statuen av Nils Henrik Abel i 1908. Senere laget han statuer av blant andre Camilla Collett og Rikard Nordraak. Begge disse statuene er blitt mindre berømte enn de fortjener, blant annet fordi de er diskret plassert i Oslo sentrum.

Vigeland var dyktig til å knytte kontakter med sentrale og lokale politiske myndigheter, noe som hjalp ham til å få disponere området ved Frogner hovedgård og Tørtberget etter verdensutsillingen i 1914. Da hadde han allerede laget skisser til flere av de verker som i dag preger Frognerparken.

Vigelands hovedide med dette anlegget var en fireleddet akse fra hovedporten ved Kirkeveien, via Broen og Fontenen

til Monolitten på toppen av Tørtberget.

Arbeidet med Vigelandsparken utviklet seg gradvis også etter kunstnerens død i 1943. Derfor ble den offisielt åpnet først på 50-årsdagen for hans bortgang i 1993. De siste verkene av hans produksjon kom på plass i parken i 2002.

 

Dagen etter kommune- og fylkestingsvalget fikk FSU-medlemmene en helt fersk valganalyse av tidligere politisk kommentator i NRK og Aftenposten og nåværende styremedlem i FSU, Håvard Narum.

Han karakteriserte valget som et av de mest dramatiske vår generasjon har vært med på. Begrunnelsen var først og fremst at både Arbeiderpartiet og alle regjeringspartiene ble svekket.

Velgerne var denne gang mest opptatt av konfliktene mellom miljø og bompenger og sentrum og mellom sentrum og periferi. Dette førte til at Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Folkeaksjonen Nei til Bompenger ble valgets vinnere.

Klassiske lokalpolitiske saker som helse, eldreomsorg, skoler og barnehager nådde ikke opp på dagsordenen. Dette rammet både Arbeiderpartiet og Høyre, mente Narum.

 Norges ukronede jazzdronning, sangerinnen Karin Krog, og hennes livs- og musikkpartner, John Surman, sørget for en svært vellykket avslutning av FSUs første halvår på utescenen ved Fornebupiloten 11/6.

Norsk – ett av verdens vanskeligste, mest nyanserte og presise språk

 

Nok et vellykket medlemsmøte ble avholdt 14. mai.

Cato Guhrholt fortalte om Fornebu flyplass 9. april 1940 

Rørende og humoristisk med Iben Sandemose

FSU har møter hver annen tirsdag i måneden kl.11,

dvs 12. feruar, 12 mars, 9. april, 14. mai og 11. juni.

Detaljert program som kan printes ut finner du her som pdf-fil.

 

 

Henrik Syse

Verdier i en brytningstid.

Tirsdag 12. februar 2019 kl. 11 Nytt lokale på Fornebu S, vis a vis Kaffebrenneriet i 1. etasje.

Vi lever i en tid da både vitenskap, kultur, politikk og vår atferd er i rask forandring. Hvordan kan og bør vi tenke om våre grunnleggende verdier i en slik endringens tid. Hvordan kan mennesker møtes på tvers av gamle og nye skillelinjer til en meningsfull dialog?