Om medlemskap:

Medlemskap i Vestnes seniorakademi er åpent for alle som betaler medlemskontingent. Årlig medlemskontingent fastsettes av årsmøtet.

Kontingenten for driftsåret 2018-19 (høsten 2018/våren 2019) er kr. 300.

Nytt medlemskap/fornying av medlemskap får du ved å betale årskontingenten til Vestnes seniorakademi, kontonummer 3910 53 40587 eller Vipps 504732. Ved nytt medlemskap må innbetalingen merkes med navn, adresse, telefonnummer og eventuell epostadresse. 

Tegning/fornying av medlemskap og innbetaling av kontingent kan også skje på medlemsmøtene.

 

Vel møtt til foredrag og sosialt samvær i Vestnes seniorakademi!