Senioruniversitetet i Lier har som formål å gi pensjonister og andre over 60 år muligheter til å studere emner de er interessert i. Senioruniversitetet skal være et forum for utveksling av kunnskap og for menneskelig kontakt. Alle pensjonister uansett alder og andre interesserte over 60 år kan bli medlemmer.

Medlemsavgiften kr 250,- pr. halvår.

Medlemsavgiften kan du betale  med nettbankkontonr:   1638.18.89061. Du husker selvfølgelig å skrive navnet ditt! 

For de som ikke er medlemmer koster det kr 100,- pr gang.


Vi har månedlige foredrag i Frogner Menighetshus, Klokkersvingen 1, Lierbyen. Klikk for kart

I tillegg arrangerer vi dagsturer og utenlandsturer for våre medlemmer