Takk til Eugen Landeide for en grundig og klar fremstilling av forholdet mellom PU´er og FU´er:

Se "Folkeuniversitetet og pensjonistuniversiteter" lenger ned på denne siden

Jeg kjenner bare forholdet mellom PU Drammen og FU Sør-Øst:

 

FU utfører for oss sekretariatfunksjoner som regnskapsføring, ajourføring av medlemslister, fører lister over turdeltagere og kursdeltagere, krever inn medlems- og kursavgifter, krever inn betaling for turer. Er behjelpelige med det trykte program som sendes ut to ganger i året. Fu betaler porto og ev. varsling på SMS før turer. Holder møtelokale for styremøtene i PU Drammen. Holder deltidssekretær for oss ved FU i Drammen

Styret i PU Drammen har vurdert å ta over disse funksjonene selv og dermed spare kr 40 000.- Dette ble frafalt. 

FU representerer kontinuiteten. Blander seg ikke inn i driften som Styret i PU Drammen står for:

Foredrag, reisemål, kurs og bedriftsbesøk er en sak for Styret i PU Drammen der FU forøvrig ikke er formelt representert..

Samarbeidet med FU synes fungere greit. 

 

Ulf Borgen, Nestleder PU Drammen