• Senioruniversitetet i Trondheim er en ideell, partipolitisk uavhengig organisasjon, organisert som en forening uavhengig av andre institusjoner.
  • Det stilles ingen krav til utdannelse eller erfaring. Alle er velkommen som medlem. Det er heller ikke satt noen nedre eller øvre aldersgrense for å bli medlem. Medlemskontingenten er kr. 400,-, og medlemmene har gratis adgang til møtene.
  • Ikke-medlemmer har også adgang til møtene, men må betale inngangsbillett.


Ta kontakt med styreleder Ivar Østerlie på epost  eller på telefon 95246925