Fornebu senioruniversitet kan kontaktes på 

eller via styret. Infomasjon om styret finnes under fanen Om FSU til venstre eller her

Leder:         Tove Kvil                     41204422   

Styremedlemmer

  •                   Håvard Narum           91139548              

                     Kirsti Skullerud          41438850                

                     Berit Grøholt              90126422             

                     Halvdan Skard           95222052        

 Varamedlemmer

                         Inger -Lise R Grusd    90163793     

                         Torunn Holst                                     t

 

Underkategorier