Ved brannalarm:

  1. Unni tar kommandoen i salen, roer ned forsamlingen og ber alle være klare til å evakuere dersom det blir gitt beskjed om det.
  2. Lars Arve sjekker på brannsentralen hvor det brenner, vurderer behov for evakuering av lokalet og forsøker å slokke eventuelt branntilløp.
  3. Lars Arve gir rask beskjed dersom evakuering er nødvendig.
  4. Mette eller Truls åpner rømningsdøren ved talerstolen i salen, og sørger for at folk raskest mulig går helt ned til plassen foran huset. Dersom det er røyk i trappen bruker vi kun denne rømningsveien. Evt. stoler som hindrer adgang må flyttes vekk.
  5. Kari/Unni/Ole Kristian eller andre som sitter ved inngangen til lokalet må, så sant ikke brannen oppstår i lokalet vi er i, forsøke å hindre folk i å rømme ned hovedtrappen.
  6. Heisen skal uansett ikke brukes. Vi må sette noe foran heisdøren, og/eller informere om at den ikke skal brukes.

 Husk at det ikke nødvendigvis er et branntilløp selv om brannalarmen utløses. Det kan være falsk alarm. Det er derfor viktig at vi i styret beholder roen. Det er rimelig god tid til evakuering.

Revidert den 09.03.2018.