Utskrift

Nettportalen u3a.no ble opprettet etter vedtak på Landskonferansen i Lørenskog i 2008.
Den administreres av frivillige uten kommersielle interesser.
Ethvert pensjonistuniversitet/U3A kan opprette egne nettsider påu3a.no.
Pr. i dag har 11 pensjonistuniversiteter/U3Aer egne nettsider på u3a.no.
En veiledning om hvordan et pensjonistuniversitet/U3A kan opprette egne sider kan ses ved å klikke her.