Utskrift

En verden i oppbrudd: Hva blir den nye normalen?

Vi befinner oss i en overgangsperiode fra én verdensorden til en annen. Vi vet hvor vi kommer fra, men ikke hvor det bærer hen.

Vi befinner oss i en overgangsperiode fra én verdensorden til en annen. Vi vet hvor vi kommer fra, men ikke hvor det bærer hen. USA leder ikke lenger en liberal verdensorden – det Hvite Hus har abdisert – men forsvarer nasjonale interesser liksom andre stormakter. Multilaterale avtaler og internasjonale institusjoner sprekker opp til fordel for bilaterale overenskomster og proteksjonistisk politikk. Null-sum tenkning – den enes gevinst er den andres tap – vinner fram. Uvisshet og uforutsigbarhet grenser til kaos. Hva bli den nye normalen?

Sverre Lodgaard er født og oppvokst i Trøndelag og er magister i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Han er seniorforsker og tidligere direktør ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), har ledet FNs Institutt for Nedrustningsforskning og Institutt for Fredsforskning i Oslo. Lodgaard har hatt en rekke internasjonale verv

NB! Foredraget holdes i Tranby Menighetshus, Kirkesvingen 7, 3408 Tranby.

Du er velkommen til å høre foredrag uten å være medlem. Da betaler du kr. 100,- pr. gang.