«Norge - et høytillitsland på godt og vondt»

Nordmenn er verdens mest tillitsfulle folk - vi har tillit til hverandre og til myndighetene, og den høye tilliten fungerer  som olje i samfunnsmaskineriet. Hvorfor har vi så høy tillit i Norge? Er tilliten vår utfordret? Hvordan påvirker kriser som terror og pandemi nordmenns tillit? Er tillit bare bra?

 

Marte Slagsvold Winsvold er forsker ved Institutt for samfunnsforskning og jobber med tillit fra ulike vinkler. For tiden arbeider hun med et prosjekt om tillitsreformer i offentlig sektor, et prosjekt om tillit mellom offentlige myndigheter og frivillige i beredskapssammenheng, samt med et prosjekt som ser på hva som gjør at folk får tillit til lokalpolitikerne sine. Tidligere har hun jobbet med sammenhengen mellom tillit og terror.

NB! Foredraget holdes i Tranby Menighetshus, Kirkesvingen 7, 3408 Tranby.

Salg av kaffe og lefse fra klokka 10.30.