«Fylkesmannsembetets rolle i samfunnet».

Fra 1. januar 2020 var det slutt på Buskerud fylkeskommune og Fylkesmannsembetet i Buskerud. Vi vil få et innblikk i Fylkesmannens rolle og oppgaver i den nye regionen.

Valgerd Svarstad Haugland tiltrådte som fylkesmann i Oslo og Viken 1. januar 2019. I perioden 2011 - 2019 var hun fylkesmann i Oslo og Akershus. Foto: Fylkesmannen i Oslo og Viken/Sturlason.

NB! Foredraget holdes i Tranby Menighetshus, Kirkesvingen 7, 3408 Tranby.

For å oppfylle smittevernreglene må vi føre en liste med navn og telefonnummer for alle som er tilstede. Det er ikke anbefalt å ta imot kontant betaling.  Ved ankomst noterer vi hvordan du ønsker å betale, så ordner du dette etterpå. Det er ikke kaffeservering.