Utskrift

Hva er korrupsjon «på norsk»?  

Korrupsjon er misbruk av makt i betrodde stillinger for personlig gevinst. Tor Dølvik vil snakke om hvorfor korrupsjon er et aktuelt samfunnsproblem, også i Norge. Hvilke konsekvenser har korrupsjon og hvordan kan den motvirkes?

Tor Dølvik har lang og bred erfaring fra kommunesektoren som prosjektleder for en rekke utrednings-, utviklings- og evalueringsprosjekter både som forsker, konsulent og medarbeider i Kommunal- og Regionaldepartementet og Oslo kommune. Han har vært tilknyttet Transparancy International Norge som spesialrådgiver siden april 2012.

NB! Foredraget holdes i Tranby Menighetshus, Kirkesvingen 7, 3408 Tranby.

Du er velkommen til å høre foredrag uten å være medlem. Da betaler du kr. 100,- pr. gang