«Kommuneplanens arealdel samt et blikk på andre større arealplaner som områdeplanen for fjordbyen, E134, etc».

Thorgeir Bjerknes har vært ansatt i Lier kommune siden 2007.  I perioden 2007 -2011 var han leder av Lier Drift, og fra 2011 var han plan- og bygningssjef. Fra og med 1. juli 2019 har han vært virksomhetsleder for stedsutvikling og plan. Han er 54 år, gift og bor på Konnerud i Drammen.

Thorgeir Bjerknes vil orientere oss om den nye kommuneplanen (arealdel) vedtatt i kommunestyret i juni 2019. Hva betyr den for folk flest? Videre vil han si litt om planprosessen knyttet til E134, planprosessene i forbindelse med Fjordbyen (Lierstranda) og litt om planprosessen i Lierbyen.