«Norge - et høytillitsland på godt og vondt»

Nordmenn er verdens mest tillitsfulle folk - vi har tillit til hverandre og til myndighetene, og den høye tilliten fungerer  som olje i samfunnsmaskineriet. Hvorfor har vi så høy tillit i Norge? Er tilliten vår utfordret? Hvordan påvirker kriser som terror og pandemi nordmenns tillit? Er tillit bare bra?

 

Marte Slagsvold Winsvold er forsker ved Institutt for samfunnsforskning og jobber med tillit fra ulike vinkler. For tiden arbeider hun med et prosjekt om tillitsreformer i offentlig sektor, et prosjekt om tillit mellom offentlige myndigheter og frivillige i beredskapssammenheng, samt med et prosjekt som ser på hva som gjør at folk får tillit til lokalpolitikerne sine. Tidligere har hun jobbet med sammenhengen mellom tillit og terror.

NB! Foredraget holdes i Tranby Menighetshus, Kirkesvingen 7, 3408 Tranby.

Salg av kaffe og lefse fra klokka 10.30.

 

«Statsforvalterens rolle i samfunnet».

Fra 1. januar 2020 var det slutt på Buskerud fylkeskommune og Fylkesmannsembetet i Buskerud. Vi vil få et innblikk i Fylkesmannens rolle og oppgaver i den nye regionen.

Valgerd Svarstad Haugland tiltrådte som fylkesmann i Oslo og Viken 1. januar 2019 og ble statsforvalter samme område i 2021.

I perioden 2011 - 2019 var hun fylkesmann i Oslo og Akershus.

Før det var hun kirkeverge i Oslo. Hun har vært stortingsrepresentant for Akershus i 12 år og partileder i KrF i 9 år. Hun har vært statsråd i to perioder, barne- og familieminister i tre år og kultur- og kirkeminister i fire år. I tillegg til en rekke politiske toppverv har hun i nesten ti år arbeidet i ulike lærerstillinger. 

I tillegg til å være fylkesmann er hun styreleder for Vinterfestspill i Bergstaden, juryleder for Husbankens boligsosiale pris og medlem av valgkomiteen i UNICEF.

Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken/Sturlason.

Foredraget holdes i Tranby Menighetshus, Kirkesvingen 7, 3408 Tranby.

Salg av kaffe og lefse fra klokka 10.30.