Foreningens Årsmøte 13.4.2021 på Tranby Menighetshus må dessverre avlyses på grunn av den pågående pandemien. Styret har derfor besluttet å gjennomføre Årsmøtet på en forenklet måte ved å sende ut årsmøtedokumentene til de av medlemmene våre som ønsker det.

Avlyst grunnet smittesituasjonen

 

"En verden i oppbrudd: Hva blir den nye normalen 

Vi befinner oss i en overgangsperiode fra én verdensorden til en annen. Vi vet hvor vi kommer fra, men ikke hvor det bærer hen. USA leder ikke lenger en liberal verdensorden – det Hvite Hus har abdisert – men forsvarer nasjonale interesser liksom andre stormakter. Multilaterale avtaler og internasjonale institusjoner sprekker opp til fordel for bilaterale overenskomster og proteksjonistisk politikk. Null-sum tenkning – den enes gevinst er den andres tap – vinner fram. Uvisshet og uforutsigbarhet grenser til kaos. Hva bli den nye normalen?

Sverre Lodgaard er født og oppvokst i Trøndelag og er magister i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Han er seniorforsker og tidligere direktør ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), har ledet FNs Institutt for Nedrustningsforskning og Institutt for Fredsforskning i Oslo. Lodgaard har hatt en rekke internasjonale verv

NB! Foredraget holdes i Tranby Menighetshus, Kirkesvingen 7, 3408 Tranby.

For å oppfylle smittevernreglene må vi føre en liste med navn og telefonnummer for alle som er tilstede. Det er ikke anbefalt å ta imot kontant betaling.  Ved ankomst noterer vi hvordan du ønsker å betale, så ordner du dette etterpå. Det er ikke kaffeservering.