Vårens tur går til Berlin 25. -28. april 2022

 

«Statsforvalterens rolle i samfunnet».

Fra 1. januar 2020 var det slutt på Buskerud fylkeskommune og Fylkesmannsembetet i Buskerud.

Foto: Fylkesmannen i Oslo og Viken/Sturlason

Vi vil få et innblikk i Fylkesmannens rolle og oppgaver i den nye regionen.

Valgerd Svarstad Haugland tiltrådte som fylkesmann i Oslo og Viken 1. januar 2019 og ble statsforvalter samme område i 2021.

I perioden 2011 - 2019 var hun fylkesmann i Oslo og Akershus.

Før det var hun kirkeverge i Oslo. Hun har vært stortingsrepresentant for Akershus i 12 år og partileder i KrF i 9 år. Hun har vært statsråd i to perioder, barne- og familieminister i tre år og kultur- og kirkeminister i fire år. I tillegg til en rekke politiske toppverv har hun i nesten ti år arbeidet i ulike lærerstillinger. 

I tillegg til å være fylkesmann er hun styreleder for Vinterfestspill i Bergstaden, juryleder for Husbankens boligsosiale pris og medlem av valgkomiteen i UNICEF.

Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken/Sturlason.

Foredraget holdes i Tranby Menighetshus, Kirkesvingen 7, 3408 Tranby.

Salg av kaffe og lefse fra klokka 10.30.