«Hjerneslag – problemer med å prate, smile, løfte – ikke vent å se, ring 113».

Hun vil prate litt om hjernen, områder, funksjoner og mulige symptomer på hjerneslag. Hva man skal gjøre ved mistanke om slag, og hvilken behandling som kan være aktuelt. Videre vil hun snakke om ulike årsaker til hjerneslag og hva man kan gjøre for å unngå det.

Guri Hageberg er spesialist i indremedisin og geriatri, og jobber på Ullevål Sykehus. Hun har doktorgrad på kognitive endringer etter hjerneslag og sammenhengen med Alzheimer sykdom.

NB! Foredraget holdes i Tranby Menighetshus, Kirkesvingen 7, 3408 Tranby.

For å oppfylle smittevernreglene må vi føre en liste med navn og telefonnummer for alle som er tilstede. Det er ikke anbefalt å ta imot kontant betaling.  Ved ankomst noterer vi hvordan du ønsker å betale, så ordner du dette etterpå. Det er ikke kaffeservering.

«Norge - et høytillitsland på godt og vondt»

Nordmenn er verdens mest tillitsfulle folk - vi har tillit til hverandre og til myndighetene, og den høye tilliten fungerer  som olje i samfunnsmaskineriet. Hvorfor har vi så høy tillit i Norge? Er tilliten vår utfordret? Hvordan påvirker kriser som terror og pandemi nordmenns tillit? Er tillit bare bra?

 

Marte Slagsvold Winsvold er forsker ved Institutt for samfunnsforskning og jobber med tillit fra ulike vinkler. For tiden arbeider hun med et prosjekt om tillitsreformer i offentlig sektor, et prosjekt om tillit mellom offentlige myndigheter og frivillige i beredskapssammenheng, samt med et prosjekt som ser på hva som gjør at folk får tillit til lokalpolitikerne sine. Tidligere har hun jobbet med sammenhengen mellom tillit og terror.

NB! Foredraget holdes i Tranby Menighetshus, Kirkesvingen 7, 3408 Tranby.

For å oppfylle smittevernreglene må vi føre en liste med navn og telefonnummer for alle som er tilstede. Det er ikke anbefalt å ta imot kontant betaling.  Ved ankomst noterer vi hvordan du ønsker å betale, så ordner du dette etterpå. Det er ikke kaffeservering.

«Den norske tilliten».

Hvor mye «goodwill» i form av legitimitet og folkets tillit har lokaldemokratiet, dets aktører og institusjoner egentlig å gå på? Nordmenn hadde i 2019 i snitt høyere tillit til de lokale enn til de nasjonale politiske aktører og institusjoner. I praksis betyr det at folk stoler mer på ordføreren og kommunestyret enn på Regjering og Storting. Befolkningens tillit har imidlertid blitt lavere de siste årene – også på lokalt nivå. Dagens tillitsnivå tilsvarer omtrent det vi så i 2007, og selv om den politiske tilliten i Norge fortsatt er høy når man sammenligner med andre land, så bør det ikke ta oppmerksomheten vekk fra det faktum at det finnes tegn på en viss tilbakegang i tilliten til lokaldemokratiet. Men det som kanskje er mest bekymringsfullt, er at noen befolkningsgrupper skiller seg ut ved å ha systematisk lavere politisk tillit enn andre.

Signe Bock Segaard er forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Hennes forskningsfelt inkluderer blant annet valg, velgeratferd, representasjon og politisk tillit. Hun var leder for prosjektet «Forskning på demokrati og tillit og politisk ulikhet» som var finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og hun leder for tiden den norske Lokalvalgsundersøkelsen sammen med Jo Saglie. Hun er ofte brukt i media som kommentator for dansk og norsk politikk.

NB! Foredraget holdes i Tranby Menighetshus, Kirkesvingen 7, 3408 Tranby.

For å oppfylle smittevernreglene må vi føre en liste med navn og telefonnummer for alle som er tilstede. Det er ikke anbefalt å ta imot kontant betaling.  Ved ankomst noterer vi hvordan du ønsker å betale, så ordner du dette etterpå. Det er ikke kaffeservering.