PENSJONISTUNIVERSITETET I DRAMMEN

 

Styrets årsberetning april 2013/april 2014.

 

 

  1. Styrets sammensetning.

Leder: Sverre Slevolden

Nestleder og webansvarlig: Ulf Borgen

Sekretær: Liv Evju

Kasserer: Kine Langum

Styremedlemmer: Helge Solberg, Anne Marie Halvorsen, Svein Jacobsen.

 

Revisor: Reiulf Wilhelmsen.

Valgkomité: Elisabeth Slevolden (leder), Bente Brudevoll, Knut Ivarsson

Vertinner ved medlemsmøtene: Elisabeth Slevolden, Joyce Thorud, Mayna Ellingsen

Reiseutvalg: Anne Marie Halvorsen, Svein Jacobsen, Liv Evju, Kjell Røine

 

Det har vært holdt 10 styremøter i beretningsperioden.

Folkeuniversitetet fungerer som sekretariat, med Monica Fjellsøy som kontaktperson.

 

  1. 2.     Medlemmer og medlemsaktiviteter.

Ved årsskiftet hadde foreningen 383 medlemmer.

  1. Medlemsmøter. Det er avholdt 9 åpne medlemsmøter i perioden, hvert møte hadde mellom 180 og 210 deltakere. Ca 15 % av de fremmøtte er betalende ikke-medlemmer. Foredragsholdere og temaer har vært:

Museumslektor Torkild Alsvik: «Jørgen Moe; prest, dikter og eventyrer» (6. mai), Kunsthistoriker Solfrid Sakkariassen: «Edvard Munchs tekster og bilder» (2. sept), Journalist og slektsforsker Tor Gervin: «Alle familier har en glemmebok» (7. okt), Lege Tove Borgen og sykepleier May Britt Stenbro: «Benskjørhet; årsak, diagnostikk og behandling» (4. nov),

Musikkpedagog Torgeir Hanssen: «Prøysen i våre hjerter. Vi tjuvstarter Prøysenåret 2014» (2. des),

Litteraturformidler Berit Tversland: «Hvordan kan eventyr vise oss veien til oss selv» (6. jan),

Autorisert translatør Kirsti des Bouvrie Thorsen: «Hellas : Fra Europas opphav til problematisk periferi» (3. feb),

Tidl. fylkesmann Kirsti Kolle Grøndahl: «100 år med allmenn stemmerett – erfaringer fra politikken» (3. mars),

Komiker Are Kalvø: «Ny grunnlov no» (7. april).

b. Turer/Teater/Konserter. Vi har gjennomført to dagsturer og en langtur i Norge (6 dager) foruten en tredagers tur til julemarkedet i Riga, en teatertur til Chat Noir i Oslo og to konserter med KORK, med til sammen 210 deltakere.

c. Bedriftsbesøk. Vi har besøkt to bedrifter i Drammen. Høsten 2013 ble vi vist rundt i Høgskolens Vitensenter på Papirbredden 2, og våren 2014 besøkte vi Lyche Konvolutt på Gulskogen. Her hadde vi til sammen 37 deltakere.

d. Seminarer og kurs. Litteraturseminaret har hatt 24 deltakere fordelt på to grupper, leder har vært Janicke Karin Solheim Disse har lest og diskutert 12 bøker, fordelt på 13 møtedager. Aktuell debatt-gruppen har bestått av 8 deltakere, ledet av Robert Bjørka. Dessuten har 15 personer deltatt på tredagerskurset «Skriv ditt liv», ledet av Hilde Diesen.

  1. 3.     Informasjon til medlemmene.

Styrets sesongprogram har vært trykt og sendt ut til medlemmene i god tid før sesongstart. Hjemmesiden opplever økende besøk, og alle møter blir annonsert i Drammens Tidende.

 

  1. Spørreundersøkelse.

Styret har gjennomført en enkel undersøkelse blant medlemmene for å få ideer og innspill til det videre arbeidet med programmet og øvrige tiltak. Et skjema ble lagt ut på medlemsmøtet i oktober, og omtrent halvparten av de fremmøtte svarte på spørsmålene. Styret forsøker å planlegge ut fra ideer og forslag som fremkom.

 

  1. 5.     Økonomi.
  • Økonomien er under kontroll, med en mindre økning av egenkapitalen. Våre satser har vært uendret i beretningsåret. Trykking og utsendelse av sesongprogrammene har vært sponset av KIWI, Aass bryggeri, Norli Bokhandel og RSA bil-Suzuki. Styret takker for bidragene.

 

Drammen, 7. april 2014

 

 

Sverre Slevolden                    Ulf Borgen                 Liv Evju                     Kine Langum

 

 

                       Helge Solberg             Anne Marie Halvorsen          Svein Jacobsen